ĐIỀU ĐÌNH LÀ GÌ

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "điều đình", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng jualkaosmuslim.comệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ điều đình, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ điều đình trong bộ từ điển Từ điển Tiếng jualkaosmuslim.comệt

1. Nhờ bà con thân quyến điều đình thì rất là mạo hiểm.

Bạn đang xem: Điều đình là gì

2. Vào ngày 11 tháng 11 chiến sự tạm ngừng do có điều đình ngưng chiến.

3. Trên sân khấu, bạn cùng lúc được thấy các nghệ sĩ và cả nhân vật của họ điều đình lẫn nhau ngay trước mặt khán giả.

4. Anh Quốc cũng điều đình để có hiệp ước thân thiện với Pháp và một thỏa ước tương tự với Nga, tạo thành Khối Tay Ba.

5. Thầy cả thượng phẩm hẳn đã dính dáng vào jualkaosmuslim.comệc điều đình giá cả với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt để hắn phản Chúa Giê-su.

6. Các nhà điều đình đã huỷ bỏ cuộc đàm phán về Hạn chế Vũ khí Chiến lược... để phản đối về vụ xung đột xảy ra sáng nay.

7. Người ta nói rằng những cuộc điều đình tại tòa án liên quan đến những vụ này có thể khiến Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ phải tốn một tỉ Mỹ kim trong vòng mười năm.

Xem thêm: Cách Làm Quạt Gió Mini - Cách Làm Quạt Mini Từ Đĩa Cd Và Chai Nhựa

8. Hoàng đế Nikolai I đưa quân đoàn bộ binh số 4 và 5 ra sông Danube diễn binh dằn mặt và cho bộ trưởng ngoại giao là Công tước Karl Nesselrode sang điều đình với triều đình Ottoman.

9. Chiến tranh Bắc phạt buộc ông phải trốn sang Hồng Kông năm 1928, rồi sau đó qua lại giữa Thượng Hải và Hồng Kông để điều đình với người Nhật trong vụ xâm chiếm Mãn Châu năm 1931.

10. Có lẽ Pha-ra-ôn định sẽ ve vãn và gây ấn tượng với bà bằng khối tài sản kếch xù, rồi điều đình với “anh trai” bà để lấy bà làm vợ.—Sáng-thế Ký 12:14-16.

11. Bộ chỉ huy các lực lượng quân đội buộc phải điều đình... những người lính dũng cảm và vô địch của chúng ta đã cho thấy sự uy lực... đã thổi sạch những thứ máy móc chiến tranh của quân xâm lược

12. Tại Palais Bourbon, các nghị sĩ cũng từ chối nhận chiếu dụ vì cùng đồng ý Charles X không còn là vua và lập ra một ban 5 người để tới điều đình với jualkaosmuslim.comện công khanh: Augustin Perier, Horace Sébastiani, François Guizot, Benjamin Delessert và Jean-Guillaume Hyde de Neujualkaosmuslim.comlle.

13. Thay vì cầu hỏi nơi các bậc cha mẹ hay họ hàng để điều đình, vì họ có thể theo phe người này để chống lại người kia, thì người chồng và người vợ phải hiệp cùng nhau và nhận thức rằng đây là những vấn đề chung của họ, mà hai người cần phải giải quyết cùng nhau.

14. Trong những cuộc hôn nhân tuyệt vời, các cặp vợ chồng đều cùng nhau nhất trí đưa ra quyết định, mỗi người trong số họ hoàn toàn tham gia và có được một tiếng nói bình đẳng và quyết định.5 Họ tập trung trước hết vào mái gia đình và giúp đỡ lẫn nhau trong những trách nhiệm chung của cuộc sống.6 Cuộc hôn nhân của họ dựa trên cơ sở hợp tác, chứ không phải trên sự điều đình thương lượng.