DIỆN TÍCH RỪNG VIỆT NAM 2016

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NÔNG NGHIỆP. VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 3158/QĐ-BNN-TCLN

TP Hà Nội, ngày 27 mon 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ HIỆN TRẠNG RỪNG NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 199/2013/NĐ-CPngày 26 mon 1một năm 2013 của nhà nước khí cụ tác dụng, trách nhiệm, quyền hạncùng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Nông nghiệp với Phát triển nông thôn;

Theo kiến nghị của Tổng viên trưởng Tổngcục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Diện tích rừng hiện bao gồm 14.061.856ha, vào đó:

a) Rừng từ nhiên: 10.175.519 ha;

b) Rừng trồng: 3.886.337 ha;

2. Phân theo cơ cấu tổ chức loài cây nhà yếu:

a) Diện tích cây lâm nghiệp:13.613.056 ha, độ bịt lấp 39,5%;

b) Diện tích tdragon cây lâu năm (caosu, đặc sản) tLong trên đất lâm nghiệp: 448.800 ha, độ bít lấp 1,34%.

Bạn đang xem: Diện tích rừng việt nam 2016

3. Diện tích rừng để tính độ đậy phủđất nước hình chữ S là 13.5đôi mươi.984 ha với độ bít đậy là 40,84%.

(ChiTiết số liệu tại prúc biểu 01, 02, 03 kèm theo)

Điều 2. Trách rưới nhiệm làm chủ, tổchức bảo đảm với trở nên tân tiến rừng sau thời điểm ra mắt thực trạng rừng:

1. Tổng cục Lâmnghiệp

b) Hướng dẫn những địa pmùi hương, tổ chứccập nhật tình tiết rừng; quản lý khác thác, thực hiện cơ sở dữ liệu rừng và đấtlâm nghiệp bên trên phạm vi toàn nước cùng của địa phương.

c) Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức triển khai, cánhân tất cả tương quan cập nhật theo dõi cốt truyện rừng hàng năm; tổng thích hợp kết quảtrình Sở Nông nghiệp với Phát triển nông làng mạc chào làng Việt Nam.

2. Ủy ban nhândân các thức giấc, thị thành trực nằm trong Trung ương

b) Sử dụng công dụng kiểm kê rừng làmcửa hàng để có thể tạo dữ liệu thuở đầu và cập nhật tình tiết rừng thường niên.

Xem thêm: Báo Giá Gỗ Lim Xanh Giá Bao Nhiêu Tiền? Báo Giá Mới Nhất 2020

c) Tổ chức thanh tra rà soát quy hướng sử dụngrừng cùng khu đất lâm nghiệp, trong các số ấy tập trung rà soát diện tích rừng bên cạnh quy hoạchba các loại rừng theo chế độ hiện nay hành.

d) Đối cùng với các địa phương gồm diệntích rừng tự nhiên giảm những năm 2015, làm rõ nguyên nhân, để mắt tới trách nhiệmnhững tổ chức triển khai, cá thể tương quan theo biện pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổngviên trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tương quan chịutrách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nlỗi Điều 3; - TTg nhà nước (để b/c); - VP TƯ Đảng; - VP Chính phủ; - VP.. Quốc hội; - Các Bộ: KHĐT; TC; QPhường., CA; - Sở trưởng, những Thđọng trưởng Bộ NN&PTNT; - UBND tỉnh giấc cùng TP.. trực thuộc TƯ; - Các Cục,Vụ,Viện,Trường gồm liên quan nằm trong Bộ; - Tổng cục Lâm nghiệp; - Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hà Công Tuấn


Biểu01: TỔNG HỢPhường DIỆN TÍCH RỪNG TOÀN QUỐC

Đơn vị tính: ha

Loại đất nhiều loại rừng

LĐLR

Tổng

Thuộc quy hoạch 3 một số loại rừng

Ngoài quy hoạch 3 một số loại rừng

Đặc dụng

Phòng hộ

Sản xuất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tổng cộng

1000

14.061.856

2.106.051

4.462.635

6.668.202

824.968

I. Rừng thoải mái và tự nhiên

1100

10.175.519

2.026.872

3.839.979

3.940.252

368.416

1. Rừng gỗ

1110

8.463.050

1.674.530

3.274.504

3.227.684

286.332

2. Rừng tre nứa

1120

299.768

34.671

89.290

158.779

17.028

3. Rừng lếu láo giao

1130

1.122.205

157.291

375.311

533.258

56.346

4. Rừng ngập mặn

1140

19.559

296

14.420

3.964

878

5. Rừng núi đá

1150

270.938

160.085

86.454

16.567

7.832

II. Rừng trồng

1200

3.886.337

79.179

622.656

2.727.950

456.552

1. Rừng trồng bao gồm trữ lượng (không bao hàm rừng ngập mặn)

1210

2.473.751

63.802

455.846

1.636.284

317.818

2. Rừng tdragon chưa có trữ lượng (không bao gồm rừng ngập mặn)

1220

852.842

10.195

108.144

635.923

98.580

3. Tre luồng

1230

73.293

160

6.316

64.661

2.156

4. Cây nhiều năm (cao su thiên nhiên, đặc sản) trên đất lâm nghiệp

1240

448.800

3.807

38.587

369.537

36.869

5. Rừng ngập mặn

1250

37.652

1.215

13.763

21.545

1.129

Biểu 02: TỔNG HỢPhường. DIỆN TÍCH RỪNG THEO CHỦ QUẢN LÝ TRONG TOÀN QUỐC

Đơn vịtính: Ha

Loại khu đất các loại rừng

LĐLR

Tổng diện tích

Ban quản lý

Doanh nghiệp đơn vị nước

Tổ chức kinh tế tài chính khác

Đơn vị vũ trang

Hộ gia đình

Cộng đồng

Tổ chức khác

UBND

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng cộng

1000

14.061.856

4.896.160

1.454.361

241.534

170.161

3.145.967

1.110.408

342.446

2.700.819

I. Rừng trường đoản cú nhiên

1100

10.175.519

4.357.168

1.006.029

108.297

114.968

1.398.187

1.062.340

260.546

1.867.985

1. Rừng gỗ

1110

8.463.050

3.742.018

871.978

84.732

94.409

1.004.363

911.507

222.060

1.531.983

2. Rừng tre nứa

1120

299.768

79.403

19.339

5.088

7.847

99.374

18.866

7.169

62.683

3. Rừng lếu giao

1130

1.122.205

359.757

114.551

18.477

12.348

218.728

130.783

30.178

237.382

4. Rừng ngập mặn

1140

19.559

14.189

-

-

-

2.503

87

1.139

1.640

5. Rừng núi đá

1150

270.938

161.801

161

-

365

73.219

1.097

-

34.295

II. Rừng trồng

1200

3.886.337

538.992

448.332

133.237

55.193

1.747.781

48.069

81.900

832.834

1. Rừng tLong bao gồm trữ lượng (ko bao hàm rừng ngập mặn)

1210

2.473.751

403.226

269.693

60.754

31.631

1.054.642

36.763

46.017

571.025

2. Rừng trồng chưa xuất hiện trữ lượng (không bao hàm rừng ngập mặn)

1220

852.842

76.006

103.776

30.357

10.490

469.982

5.610

17.821

138.799

3. Tre luồng

1230

73.293

-

-

-

73.290

-

-

3

4. Cây nhiều năm (cao su, sệt sản) trên khu đất lâm nghiệp

1240

448.800

52.165

70.917

37.660

11.995

133.872

5.692

17.167

119.330

5. Rừng ngập mặn

1250

37.652

7.592

3.946

4.466

1.077

15.994

3

894

3.680

Biểu 03: DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘCTRUNG ƯƠNG

Đơn vị tính: ha


Vùng

Tỉnh

Diện tích tự nhiên

Diện tích tất cả rừng

Rừng từ nhiên

Rừng trồng

Tỷ lệ che bao phủ (%)

Tổng

Trong số đó không khép tán

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Toàn quốc

33.108.691

14.061.856

10.175.519

3.886.337

540.872

40,84

Tây Bắc

Tổng

3.741.481

1.653.058

1.498.611

154.447

20.113

43,64

Lai Châu

906.878

416.386

403.962

12.424

4.375

45,4

Điện Biên

956.290

368.297

362.242

6.055

828

38,4

Sơn La

1.417.444

601.073

573.594

27.479

1.612

42,3

Hòa Bình

460.869

267.302

158.813

108.489

13.298

51,0

Đông Bắc

Tổng

6.612.824

3.833.276

2.352.099

1.481.177

183.195

55,20

Lào Cai

638.390

348.327

267.100

81.227

9.102

53,1

Yên Bái

688.767

453.107

246.005

207.102

24.836

62,2

Hà Giang

791.488

455.592

367.840

87.752

10.190

56,3

Tulặng Quang

586.732

415.554

233.273

182.281

20.727

64,8

Phụ Thọ

353.342

170.462

48.672

121.790

21.429

39,3

Vĩnh Phúc

123.091

33.272

11.951

21.321

3.657

24,1

Cao Bằng

670.027

360.479

343.391

17.088

2.197

53,5

Bắc Kạn

485.996

370.243

281.672

88.571

25.342

71,0

Thái Nguyên

353.319

185.526

72.270

113.256

13.034

48,8

Quảng Ninh

617.777

369.880

124.295

245.585

28.601

53,6

Lạng Sơn

832.076

513.812

295.385

218.427

9.595

60,6

Bắc Giang

389.548

156.439

60.245

96.194

14.478

36,4

Bắc Ninh

82.271

583

-

583

7

0,7

Sông Hồng

Tổng

1.291.189

87.876

47.089

40.787

4.332

6,47

TPhường. Hải Phòng

151.895

18.280

10.773

7.507

1.114

11,3

Hải Dương

165.599

11.095

2.554

8.541

-

6,7

Hưng Yên

92.603

-

-

-

-

0,0

TP Hà Nội

334.740

đôi mươi.008

7.582

12.426

1.366

5,6

Hà Nam

86.195

5.480

4.132

1.348

-

6,4

Nam Định

165.320

3.112

-

3.112

229

1,7

Thái Bình

157.079

3.709

-

3.709

342

2,1

Ninh Bình

137.758

26.192

22.048

4.144

1.281

18,1

Bắc Trung Bộ

Tổng

5.144.112

3.044.868

2.235.974

808.894

134.535

56,58

Thanh Hóa

1.112.948

626.709

395.164

231.545

39.215

52,8

Nghệ An

1.648.997

987.754

796.259

191.495

45.246

57,2

Hà Tĩnh

599.031

326.149

218.848

107.301

11.287

52,6

Quảng Bình

806.525

563.438

481.101

82.337

18.672

67,5

Quảng Trị

473.982

242.240

141.499

100.741

7.603

49,5

T.Thiên Huế

502.629

298.578

203.103

95.475

12.512

56,9

Dulặng Hải

Tổng

4.439.678

2.134.854

1.484.935

649.919

106.030

45,70

TP Đà Nẵng

128.543

58.099

42.766

15.333

3.636

42,4

Quảng Nam

1.043.837

552.148

409.840

142.308

14.512

51,5

Quảng Ngãi

515.250

310.156

109.642

200.514

47.067

51,1

Bình Định

607.133

329.495

207.678

121.817

12.399

52,2

Phú Yên

506.057

194.622

116.819

77.803

10.657

36,4

Khánh Hòa

521.765

215.035

171.584

43.451

1.543

40,9

Ninh Thuận

335.800

148.907

139.608

9.299

668

44,1

Bình Thuận

781.292

326.393

286.999

39.394

15.549

39,8

Tây Nguyên

Tổng

5.464.377

2.561.969

2.246.068

315.901

44.066

46,08

Kon Tum

968.960

617.874

546.914

70.960

14.059

62,3

Gia Lai

1.553.692

627.013

555.718

71.295

1.581

40,3

Lâm Đồng

977.354

532.095

453.129

78.966

13.341

53,1

Đăc Lăc

1.312.810

526.534

472.180

54.354

11.589

39,2

Đăk Nông

651.561

258.453

218.127

40.326

3.496

39,1

Đông Nam Bộ

Tổng

2.359.707

473.926

246.764

227.162

5.262

19,86

Đồng Nai

590.724

184.185

121.359

62.826

2.917

30,7

Bà Rịa V.Tàu

198.864

25.350

14.161

11.189

442

12,5

TPhường HCM

209.554

34.412

13.382

21.030

-

16,4

Bình Dương

269.442

10.243

971

9.272

-

3,8

Bình Phước

687.156

159.343

57.424

101.919

889

23,1

Tây Ninh

403.966

60.393

39.467

20.926

1.014

14,7

Tây Nam Bộ

Tổng

4.055.324

272.030

63.979

208.051

43.338

5,64

Long An

449.550

25.626

970

24.656

-

5,7

Đồng Tháp

337.877

52.160

-

52.160

1.020

15,1

Tiền Giang

250.935

3.855

-

3.855

721

1,2

Bến Tre

235.982

4.145

1.042

3.103

271

1,6

Vĩnh Long

149.681

-

-

-

-

0,0

Tthẩm tra Vinh

234.115

8.687

2.965

5.722

-

3,7

TP Cần Thơ

140.895

-

-

-

-

0,0

Hậu Giang

160.245

2.591

-

2.591

534

1,3

Sóc Trăng

331.165

10.454

1.990

8.464

3.227

2,2

Bạc Bẽo Liêu

246.872

4.597

1.867

2.730

148

1,8

An Giang

353.667

12.269

583

11.686

755

3,3

Kiên Giang

634.852

55.286

42.651

12.635

1.262

8,5

Cà Mau

529.488

92.360

11.911

80.449

35.400

10,8


Ghi chú: Cáctỉnh Sơn La, Điện Biên, Ninc Bình: chưa báo cáo hiện trạng rừng năm 2015, sốliệu được tổng hòa hợp từ bỏ hiệu quả Điều tra kiểm kê rừng năm 2015 của thức giấc.