ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 2021

jualkaosmuslim.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển chọn của những trường nkhô cứng nhất, tương đối đầy đủ duy nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Học viện An ninh nhân dân

**Lưu ý: Điểm này sẽ bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (trường hợp có).

Tmê mệt khảo vừa đủ thông báo ngôi trường mã ngành của Học viện An ninc Nhân dân để lấy lên tiếng chuẩn chỉnh xác điền vào làm hồ sơ ĐK vào ngôi trường Đại học tập. Điểm chuẩn vào Học viện An ninch Nhân dân như sau:

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh

24.7 (A01; Toán 9.0 điểm)

24.2 (C03; tổng điểm 3 môn >= 21.7)

24.7 (D01; tổng điểm 3 môn >= 24.45)

25.5 (A01)

25.8 (C03)

26.1 (D01)

- Phía Bắc:

+ 25 (A01)

+ 23,32 (C03)

+ 22,35 (D01)

- Phía Nam

+ 21,42 (A01)

+ 22,95 (C03)

+ 20,55 (D01)

- Phía Bắc:

+ 26,65 (A01)

+ 26,64 (C03)

+ 25,90 (D01)

- Phía Nam:

+ 26,24 (A01)

+ 25,68 (C03)

+ 26,05 (D01)

A01: 21,54

C03: đôi mươi,66

D01: 21,78

A01: 27,7

C03: 28,1

D01: 28,18

An toàn thông tin

- Phía Bắc:

+ 26,72 (A00)

+ 24,75 (A01)

- Phía Nam:

+ 24,64 (A00)

+ 21,28 (A01)

Không tuyển chọn nữ

- Phía Bắc:

+ A00: 28,03

+ A01: 23,46

- Phía Nam:

+ A01: 27,45

+ A01: 23,65

Gửi đào tạo và huấn luyện trên Học viện Quân y

18.45

Không tuyển chọn nữ

19,79

Không tuyển chọn nữ

25,75

Không tuyển chọn nữ

Tìm phát âm các trường ĐH Quanh Vùng Miền Bắc để mau chóng bao gồm ra quyết định trọn ngôi trường như thế nào đến giấc mơ của doanh nghiệp.


*

*

*
*
*
*
*
*
*