ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CẢNH SÁT 2017

Ngày 29/7, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đang ra mắt điểm trúng tuyển vào các học viện, ngôi trường đại học CAND năm 2017.

*
Ngày 29/7, Tổng cục Chính trị Công an dân chúng (CAND) đã chào làng điểm trúng tuyển chọn vào các học viện chuyên nghành, trường ĐH CAND năm 2017.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện cảnh sát 2017

Điểm chuẩn ví dụ của những trường như sau:

1. Học viện Chính trị CAND

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

C03 Nam phía Bắc

26.0

Trong số 06 thí sinc thuộc mức 26.0 lấy 04 thí sinc có tổng điểm 03 môn không làm cho tròn tự 23.6 điểm

D01 Nam phía Bắc

26.0

C03 Nữ phía Bắc

28.25

D01 Nữ phía Bắc

29.0

C03 Nam phía Nam

24.25

Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinc có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm

D01 Nam phía Nam

23.75

C03 Nữ phía Nam

26.0

D01 Nữ phía Nam

25.75

2. Học viện An ninc nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh

27.75

Trong số 08 thí sinc cùng nấc 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 27.2 điểm; 01 thí sinch bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.15 cùng môn toán thù đạt 9.4

C03 Nam

ngành Nghiệp vụ An ninh

25.5

Trong số 29 thí sinch thuộc nấc 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinc có tổng điểm 3 môn chưa có tác dụng tròn là 25.05; 01 thí sinc tất cả tổng điểm 03 môn không làm cho tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25

D01 Nam

ngành Nghiệp vụ An ninh

26.25

A01 Nữ

ngành Nghiệp vụ An ninh

29.5

C03 Nữ

ngành Nghiệp vụ An ninh

28.0

Trong số 03 thí sinh thuộc nấc 28.0 đem 02 thí sinc bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn trường đoản cú 26.6

D01 Nữ

ngành Nghiệp vụ An ninh

29.0

Trong số 02 thí sinh cùng nấc 29.0 đem 01 thí sinch tất cả tổng điểm 3 môn không làm tròn đạt 25.5 cùng điểm giờ Anh đạt 8.2

A01 Nam ngành An toàn thông tin

23.5

D01 Nam ngành An toàn thông tin

19.75

A01 Nữ ngành An toàn thông tin

27.75

D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh

27.25

Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn không có tác dụng tròn đạt trường đoản cú 25.16

D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh

30.5

3.

Xem thêm: Sạc Pin Đt Đúng Cách - Cách Sạc Pin Điện Thoại Đúng Chuẩn

Học viện Cảnh gần kề nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

28.0

Trong số 10 thí sinh thuộc nút 28.0 mang 07 thí sinh: 06 thí sinc tất cả tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn tự 27.1 điểm; 1 thí sinch tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.05 với môn Toán đạt 9.4 điểm.

C03 Nam

25.75

Trong số 44 thí sinc thuộc nấc 25.75 đem 19 thí sinh: 17 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn từ bỏ 23.15; 02 thí sinch có tổng điểm 03 môn không làm cho tròn là 22.85 cùng môn văn uống đạt 7.75 điểm.

D01 Nam

26.25

A01 Nữ

29.5

C03 Nữ

28.25

D01 Nữ

28.75

Trong số 04 thí sinh thuộc nấc 28.25 mang 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn trường đoản cú 27.3

4. Trường ĐH An ninh nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.75

Trong số 05 thí sinc thuộc nấc 26.75 rước 04 thí sinch có tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn trường đoản cú 25.75 điểm

C03 Nam

25.0

Trong số trăng tròn thí sinc thuộc nấc 25.0 đem 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95

D01 Nam

24.75

Trong số 02 thí sinh cùng nấc 24.75 mang 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 24.3

A01 Nữ

28.5

Trong số 02 thí sinch cùng nấc 28.5 lấy 01 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 27.1

C03 Nữ

26.25

Trong số 06 thí sinh thuộc nút 26.25 đem 02 thí sinc có tổng điểm 3 môn không làm tròn từ bỏ 24.75

D01 Nữ

27.25

5. Trường ĐH Chình ảnh ngay cạnh nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.25

Trong số 13 thí sinch thuộc nút 26.25 lấy 03 thí sinc gồm tổng điểm 03 môn chưa làm cho tròn trường đoản cú 26.2 điểm

C03 Nam

25.5

Trong số 59 thí sinc thuộc mức 25.5 đem 03 thí sinc có tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn tự 24.5

D01 Nam

26.0

Trong số 04 thí sinc cùng nấc 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinch có tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn là 25.55; 01 thí sinch bao gồm tổng điểm không có tác dụng tròn là 24.4 với điểm giờ Anh 9.8

A01 Nữ

28.75

C03 Nữ

26.5

Trong số 05 thí sinch cùng mức 26.5 đem 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm cho tròn trường đoản cú 25.4

D01 Nữ

27.25

Trong số 04 thí sinh thuộc nút 27.25 lấy 02 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn không làm cho tròn trường đoản cú 25.85

6. Trường ĐH Phòng cháy chữa trị cháy

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A00 Nam phía Bắc

28.25

Trong số 16 thí sinc thuộc nấc 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinc có tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn 27.35 điểm cùng môn Toán đạt 9.6

A00 Nữ phía Bắc

30.25

Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn không làm cho tròn từ 28.35 điểm

A00 Nam phía Nam

27.0

Trong số 18 thí sinc cùng nút 27.0 đem 05 thí sinh: 03 thí sinch tất cả tổng điểm 03 môn không có tác dụng tròn đạt tự 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm cho tròn 26.0 điểm và môn Toán thù đạt 9.0

A00 Nữ phía Nam

28.5

Trong số 06 thí sinc thuộc nút 27.0 mang 03 thí sinh: 01 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn không làm cho tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinch gồm tổng điểm 03 môn chưa có tác dụng tròn 27.4 điểm cùng môn Toán thù đạt 9.4

7. Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam phía Bắc

23.75

D01 Nam phía Bắc

23.25

A01 Nữ phía Bắc

27.5

D01 Nữ phía Bắc

27.5

A01 Nam phía Nam

24.0

Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 rước 03 thí sinch bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm cho tròn từ 23.0 điểm