Tải về bộ đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 4 năm 2021

Quý Khách đã xem bài viết: Đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 4 bao gồm tệp tin nghe năm 2019 – 2020 Tại jualkaosmuslim.com

Đề kiểm soát học kì 1 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 bao gồm file nghe với lời giải dưới đây nằm trong cỗ đề ôn tập khám nghiệm học kì 1 giờ Anh lớp 4 bởi vì Tìm Đáp Án học hỏi với đăng mua. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh cùng với ngôn từ bsát hại chương trình học tiếng Anh lớp 4 chương trình mới học kì 1 góp các em học sinh lớp 4 củng cầm cố kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trọng tâm hiệu quả.

PART I. LISTENING

Question 1: Listen và number:

*

Question 2: Listen & tick (V)

Question 3: Listen & complete

a. What day is it today Tom? It’s(1)…………………..

Bạn đang xem: Tải về bộ đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 4 năm 2021

b. Do you have(2)…….……… today? Yes, I vày.

c. What subjects vị you have today? I have(3)………………., Maths và (4)………………

PART II- READING AND WRITING.

Question 4:Read and write the suitable words in the gaps.

Dear penfrikết thúc,

Hi! My name is Mai. I’m ten years old. I’m a pupil at Le Quy Don Primary School. I’m Vietnamese. I lượt thích collecting coins. I have sầu a lot of coins. I don’t lượt thích playing yo -yo. This is a photo of me. I really want a penfriover.

Please write to lớn me:

1. Mai is (0) _________________years old.

2.She is a pupil at Le Quy Don (1)______________

3. She likes collecting (2)___________.

4 She doesn’t like playing(3)_______________

5. She wants a (4)_________________.

Question 5: Fill in each gap with a suitable words from the box

Primary

draw

December

America

name

Hi. My (1)________ is Tony. I’m from ( 2 ) _____________. I’m 10 years old. My birthday is on the second of (3)____________.I study at Lon Don (4)_____________School. I lượt thích Music very much. In my không tính tiền time, I go khổng lồ Music club. I can’t (5)______________ but I can play the guitar.

Xem thêm: Bạn Có Tự Tin Để Trở Thành Một Nhân Viên Bán Hàng Giỏi? ? Bí Quyết Của Người Bán Hàng Giỏi Nhất Thế Giới

Question 6: Order the words khổng lồ make sentences

1. go/the/to/school /I/the/ in/ morning.

………………………………………

2. visit/grandparents/I/my/afternoon/in/the/

………………………………………………………….

3. birthday /is/the/on/My/of/June/third/./

……………………………………………………………

4. have/on/ Maths/I/ Tuesday/Friday/and/./

…………………………………………………..

5. your/ is/ who/ teacher/ English/?/

…………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Question

Answer

1

1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – c

2

1 – c; 2 – b; 3 – a; 4 – c

3

1. Monday; 2. Maths; 3.Vietnamese; 4. English;

4

1.ten; 2.primary school; 3.coins; 4.yo – yo; 5. penfriend;

5

1. name; 2. America;

3. December; 4.Primary; 5. Draw;

6

1. I go lớn school in the morning.

2. I visit my grandparents in the afternoon.

3. My birthday is on the third of June.

4. I have Maths on Tuesday and Friday

5. Who is your English teacher?

* Thực hiện đề thi trực tuyến tại: Đề thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 4 có file nghe và lời giải năm 2019 – 2020

Download Đề thi, giải đáp và tệp tin nghe mp3 tại: Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 4. Mời bạn đọc đọc thêm những tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 không giống như: Giải bài xích tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, … được update thường xuyên trên Tìm Đáp Án.