Đề thi ioe lớp 5 cấp quốc gia 2014

... hỏi 1: 45 Câu hỏi 2: 46 ; Câu hỏi 3: 86 Câu hỏi 4: 34 Câu hỏi 5: 15 Câu hỏi 6: 65 ; Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: >; Câu hỏi 9: Tuyển tập đề thi Violympic mạng Câu hỏi 10 : Câu hỏi 11 : 13 Câu hỏi 12 : ... Bài thi số : Vượt chướng ngại thứ Câu hỏi 1: 3; Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: 74 Câu hỏi 4: 18 Câu hỏi 5: 48 Câu hỏi 6: 85 ; Câu hỏi 7: > Câu hỏi 8: Tuyển tập đề thi Violympic mạng Bài thi số : ... tập đề thi Violympic mạng Câu hỏi 10 : Câu hỏi 11 : 13 Câu hỏi 12 : Câu hỏi 13 : 14 _o0o _ Tuyển tập đề thi Violympic mạng ...

Bạn đang xem: Đề thi ioe lớp 5 cấp quốc gia 2014


*

... afternoon A B don’t C does D doesn’t Question 50 .Ba live in an _ in town A apartment B house C room D villa Đ THI OLYMPIC Ề TIẾNG ANH - LỚPhường VONG đôi mươi (CẤPhường HUYỆN) NĂM HỌC 2011-2012 Name:………………………………… ... my homework A is B are C D does Question 41.It’s 8. 15 We ‘re late school A khổng lồ B at C for D of Question 42.My mother her face at 5.

Xem thêm: Xuất Hóa Đơn Điều Chỉnh Mới Nhất

45 A wash B washes C is wash D is washes Question 43.My ... badminton Enlg& 5. desktop hãng apple volleyball bus-stop schoolyard 10 bottles a cầu long b nho c san ngôi trường d nước Anh e man hinc f bong chuyền g bến xe pháo buyt h cnhì i tao j dừa 1…… 2………3………4…… 5 …… 6………...
*

... Tuyển tập đề thi Violympic mạng – bao gồm http://thiviolympic.com Section 2: ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic mạng – gồm http://thiviolympic.com ... http://thiviolympic.com Section 3: Question 1: Question 2: Question 3: ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic mạng – bao gồm http://thiviolympic.com ... _o0o _ Mời thầy đứa bạn vào http://thiviolympic.com để có vớ Đề thi Violympic Giải tân oán mạng năm học tập 2012 -10 13 – Hay tất biết tin - Hướng dẫn giải lớp học xin gửi tieuhocvn
*

*

*