Đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2020 là đề kiểm tra định kì cuối học tập kì 1 bao gồm câu trả lời chi tiết dĩ nhiên. Đề thi học tập kì 1 lớp 5 này để giúp những em học sinh ôn tập, củng rứa những dạng bài xích tập chuẩn bị đến bài bác thi cuối học tập kì 1. Đồng thời đó cũng là tài liệu tham khảo có lợi cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh ôn tập.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán có đáp án

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, chúng ta vui vẻ kéo xuống cuối nội dung bài viết để tải về tương đối đầy đủ những đề thi.


Sở đề thi học tập kì 1 lớp 5 năm 2020

100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Tải ngay: Sở 100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán Có đáp án

Đề thi Tân oán lớp 5 học kì một năm 2020 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp hoặc câu trả lời đúng.

Câu 1. (0,5 điểm). Số thập phân tất cả tía ngàn, một đơn vị chức năng, bảy Phần Trăm được viết là:

A. 3100,1

B. 3001,70

C. 3001,07


D. 3010,07

Câu 2. (0,5 điểm). Chữ số 5 trong các thập phân 127,056 có mức giá trị là:

A. 5

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức 70 + 8 + 0,6 + 0,005 là:

A. 78,65

B. 78,0605

C. 78,605

D. 78,6005

Câu 4. (0,5 điểm). Số tương thích điền vào vị trí chấm 8,06 ha = .......... mét vuông là:

A. 86000

B. 80060

C. 80006

D. 80600

Câu 5. (0,5 điểm). Viết phân số sau thành

*
tỉ số Phần Trăm, ta được:

A. 16%

B. 25%

C. 46%

D. 64%

Câu 6. (0,5 điểm). Mua 4 m vải yêu cầu trả 3đôi mươi 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải thuộc một số loại đề xuất trả nhiều hơn thế nữa bao nhiêu tiền?

A. 224 000 đồng

B. 544 000 đồng

C. 80 000 đồng

D. 2 176 000 đồng

Câu 7. (0,5 điểm). Quý khách hàng Việt cài 15 quyển vở giá chỉ 5000 đồng một quyển thì vừa hết số chi phí đang sẵn có. Với số chi phí đó trường hợp thiết lập vsinh sống với cái giá 7500 đồng một quyển thì chúng ta Việt tải được từng nào quyển vở?

A. 10 quyển

B. trăng tròn quyển

C. 15 quyển

D. 30 quyển

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Nối từng phân số (lếu láo số) cùng với số thập phân bằng nó.


Câu 9. (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Sau khi đi nhà sách thiết lập đồ dùng học hành, em được cô bán sản phẩm trả lại 50 000 đồng với đủ 3 nhiều loại giấy bạc trăng tròn 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng. Vậy số tờ giấy bạc từng nhiều loại em hoàn toàn có thể nhận thấy là:

a) .............tờ đôi mươi 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

b) .............tờ trăng tròn 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

Câu 10. (2 điểm). Đặt tính rồi tính.

a. 75,18 + 16,754

…………………

…………………

…………………

b. 345,1 – 17,25

…………………

…………………

…………………

c. 25,8 x 3,02

…………………….

…………………….

…………………….

d. 43,5 : 0,58

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 11. (2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng lớn 45m với bởi 2/3D lâu năm.

a. Tính diện tích mảnh vườn?

b. Trên mhình ảnh sân vườn đó, tín đồ ta tLong rau xanh hết 80% diện tích S. Tính diện tích S đất còn sót lại không được sử dụng?

Câu 12. (1 điểm). Tính nhanh khô.

Xem thêm: Gợi Ý Địa Chỉ Ăn Hải Sản Ngon Rẻ Ở Hà Nội, 5 Quán Hải Sản Vỉa Hè Hà Nội Được Lòng Giới Trẻ

*

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

PHẦN I: Trắc nghiệm: (3,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

C

D

D

A

A

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

PHẦN II: Tự luận: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Mỗi ý nối đúng cho 0,25 điểm

Câu 9. (0,5 điểm). Số tờ giấy bạc từng các loại em hoàn toàn có thể nhận thấy là:


a) 1 tờ 20000 đồng, 2 tờ 10000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

b) 1 tờ 20000 đồng, 1 tờ 10000 đồng, 4 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

Câu 10. (2 điểm) - Học sinc đặt tính, tính đúng mỗi phxay tính được 0,5 điểm.

75,18 + 16,754 = 91,934

345,1 – 17,25 = 327,85

25,8 x 3,02 = 77,916

43,5 : 0,58 = 75

(Nếu đặt tính viết chưa trực tiếp cột trừ 0,25 điểm)

Câu 11. (2 điểm)

Chiều nhiều năm mhình họa vườn cửa là: 45 : 2/3 = 67,5 (m) (0,5 điểm)

Diện tích mhình ảnh vườn cửa là: 67,5 x 45= 3037,5 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích tdragon rau củ là 3037,5 x 80 :100 = 2430 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích còn lại là: 3037,5 - 2430 = 607,5 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: 3037,5 m2; 607,5 m2

* Lưu ý: - Nếu HS tuân theo cách không giống nhưng mà đúng thì cũng được tính điểm tương đương. Khi

HS lấy lệ trừ tỉ số tỷ lệ mà lại không có ký hiệu tỉ số Xác Suất (100% - 80% = 20%)

thì trừ một phần hai số điểm của phnghiền tính kia.

Câu 12 (1 điểm) Tính nhanh

*

= 0,75 x 1 + 0,75 x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40 (0,5 điểm)

= 0,75 x (1+ 29 + 30 + 40) (0,25 điểm)

= 0,75 x 100 = 75 (0,25 điểm)

Đề cương cứng ôn tập học kì 1 lớp 5

Đề thi Toán thù lớp 5 học kì 1 - Đề 1

Bài 1 (1 điểm). a) Ghi lại phương pháp hiểu những số sau:

555,035:.........................................................................................................................................

*
:...........................................................................................................................................

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị chức năng, chín phần trăm:.......................................................................................................

- Hai nghìn ko trăm mười tám đơn vị chức năng, tứ phần nghìn:..........................................................

Bài 2 (1 điểm). Điền dấu >,

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 ở phần thập phân trong những 63,546 là:

A. 6

B. 60

C.

*

D.

*

2)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 75,8

B. 75,08

C. 75,008

D. 75,80

3) Trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé nhỏ duy nhất là:

A. 4,686

B. 4,688

C. 4,868

D. 4,288

4) 45% của 120 là:

A. 540

B. 54

C. 45

D. 12

Đáp án: Đề kiểm soát học tập kì 1 Môn Tân oán lớp 5

Bài 1 (1 điểm). a)

555,035: Năm trăm năm mươi lăm phẩy không trăm cha mươi lăm

*
: Ba mươi bảy và năm phần chín mươi mốt

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị chức năng, chín phần trăm: 8,09

- Hai nghìn không trăm mười tám đơn vị, tư phần nghìn: 2018,004

Bài 2 (1 điểm). Điền vết >, 533,99

536,4 = 536,400;

98,532 > 98,45

Bài 3 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

KQ: 758,7 + 65,46 = 824,16

4,62 x 35,4 = 163,548

234,8 – 87 = 147,8

225,54 : 6,3 = 35,8

Bài 4 (1 điểm). Tìm X biết:

a) X – 13,1 = 7,53 x 6

X – 13,1 = 45,18

X = 45,18 + 13,1

X = 58,28

b) 21 x X = 9,45 : 0,1

21 x X = 94,5

X = 94,5 : 21

X = 4,5

Bài 5 (1 điểm). Viết số thập phân tương thích vào địa điểm chấm:

8 km 62 m = 8,062 km

2018 dm2 = trăng tròn,18 m2

9 tấn 5 tạ = 9,5 tấn

5 tiếng 15 phút = 5,25 giờ

Bài 6 (2 điểm). Một mhình họa vườn cửa hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 76 m. Chiều rộng lớn bằng 60% chiều nhiều năm.

a) Tính diện tích S mhình họa vườn cửa kia.

b) Người ta thực hiện 8% diện tích S mhình ảnh vườn cửa làm lối đi. Tìm diện tích lối đi.

Bài giải

60% = 3/5

Sơ đồ:

Chiều rộng: I-----I-----I-----I

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I (76 m)

Chiều rộng lớn mhình ảnh vườn là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều lâu năm mhình ảnh vườn là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mhình ảnh vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: Diện tích mhình ảnh vườn 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Bài 7 (1 điểm). Lãi suất tiết kiệm chi phí 1 tháng là 0,65%. Để sau một tháng nhận ra tiền lãi là 780000 đồng thì người sử dụng bắt buộc gửi từng nào tiền?

Bài giải

Số tiền người tiêu dùng đề xuất gửi là:

780000 : 0,65 x 100= 120000000 (đ)

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 ở chỗ thập phân trong những 63,546 là:

D.

*

2)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

B. 75,08

3) Trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé bỏng tuyệt nhất là:

D. 4,288

4) 45% của 1đôi mươi là:

B. 54

Bộ đề, đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2019 

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 - Đề 2

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu 1: (M1 - 1 đ)

a) Số "Bốn mươi bảy đơn vị chức năng bốn phần mười với tám phần trăm" viết nhỏng sau:

A. 47,480

B. 47,48

C. 47,0480

D. 47,048

b) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

Câu 2: (M1 - 1 đ)

a)- Chuyển đổi số thập phân 3, 03 thành hỗn số là:b)-Chuyển thay đổi đơn vị chức năng đo độ dài 1 m 53 cm thành láo lếu số.

Câu 3: (M2 - 1 đ)

a)-Mua 2 quyển vngơi nghỉ hết 24000 đồng. Vậy cài đặt 10 quyển vsinh sống như vậy hết số tiền là:

A. 60 000 đ

B. 600 000 đ

C. 240 000 đ

D. 1trăng tròn 000 đ

b) Lớp học tập bao gồm 25 học sinh, trong các số ấy bao gồm 13 phái nữ. Số học viên con gái chỉ chiếm bao nhiêu Tỷ Lệ của lớp học đó?

A. 13 %

B. 25%

C. 52 %

D. 25 %

Câu 4: (M2 - 1 đ)

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

b)-Tìm 15 % của 3trăng tròn kg là

A. 320

B. 15

C. 48

D. 32

Câu 5: (M2 - 1 đ)

a) Vẽ độ cao mang lại tam giác ABC sau. Biết cạnh lòng BC

b) Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng 4 centimet (nlỗi hình vẽ). Diện tích hình tam giác MDC bên phía trong hình chữ nhật là bao nhiêu?

Diện tích hình tam giác MDC là:

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A cùng với vế B đến cân xứng.

II.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2): 2,4 - 18,32

b) 8,64: (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25: x = 16: 10

210: x = 14,92 - 6,52

Câu 9: (M 3 - 1 đ)

Một hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm 12, 15 m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Người ta cắt một trong những phần đất AMD bao gồm bề ngoài tam giác (nhỏng hình vẽ). Biết DM = 1/3 CD

Tính:

a) Diện tích phần đất vẫn cắt?

b) Diện tích đất còn lại?

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Cho một vài gồm nhì chữ số, Lúc ta viết tiếp tế phía trái số đó một chữ hàng đầu thì tổng của số mới và số đang cho là 168. Tìm số vẫn đến.

Đáp án: Đề khám nghiệm học tập kì 1 Môn Tân oán lớp 5

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

1

2

3

4

a

b

a

b

a

b

a

b

Đáp án

B

D

B

B

D

C

D

C

Điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

Câu 5: (M2 - 1 đ)

Đường cao AH = h

Diện tích hình tam giác MDC là:

6 x 4 : 2 = 12 cm2

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A với vế B mang lại tương xứng.

I.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

=55,2 : 2,4 - 18,32

=23 - 18,32

= 4,68

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

 

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25 : x = 16 : 10

210 : x = 14,92 - 6,52

25 : x = 1,6

x = 25: 1,6

x = 15,625

210 : x = 8,4

x = 210 : 8,4

x = 25Câu 9

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

12,15 x

*
= 4,86 (m)

Diện tích hình chữ nhật:

12,15 x 4,86 = 59,049 (m2)

Cạnh đáy DM hình tam giác

12,15 x

*
= 8,1 (m)

Diện tích hình tam giác ADM

4,86 x 8,1 : 2 = 19,638 (m2)

Diện tích đất còn lại:

59,049 - 19,683 = 39, 366 (m2)

Đáp số: a) 19,638 m2

b) 39, 366 m2

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

lúc viết thêm một vào phía bên trái một trong những tất cả hai chữ số,

ta được một trong những bao gồm bố chữ số, hơn số cũ 100 đơn vị.

Số sẽ mang đến là:

(168 - 100): 2 = 34

Đáp số: 34

Đề cương cứng ôn tập học kì 1 lớp 5 bắt đầu nhất

Đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 5 

Ngoài đề thi môn Toán bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn rất có thể đọc thêm đề thi học kì 1 lớp 5 những môn Toán thù, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tứ 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài ôn tập môn Toán thù 5. Những đề thi này được jualkaosmuslim.com học hỏi và chọn lọc trường đoản cú những trường đái học bên trên toàn quốc nhằm mục đích đem lại mang lại học viên lớp 5 đông đảo đề ôn thi học tập kì 1 unique tốt nhất. Mời các em thuộc quý prúc huynh sở hữu miễn tầm giá đề thi về cùng ôn luyện.