Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương halogen

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG HALOGEN Thời gian có tác dụng bài: 45 phútHọ, tên học tập sinh…………………….……… Lớp:……………… PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)Câu 1: Phản ứng dùng để pha chế khí hiđro clorua vào chống thí nghiệm:

H2 + Cl2 " 2HCl B.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương halogen

Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClOC. Cl2 + SO2 + 2H2O" 2HCl + H2SO4 D. NaCl tinh thể + H2SO4 đậm quánh →NaHSO4 + HClCâu 2: Cho 1,46g HCl tính năng hết cùng với MnO2 nhận được V ml (đktc) khí clo. Giá trị của V: 0,224 B. 0,896 C. 224 D. 896Câu 3: cho những tuyên bố sau: Dung dịch NaF loãng sử dụng làm dung dịch kháng sâu răng Tính axit tăng ngày một nhiều theo đồ vật trường đoản cú HI, HBr, HCl, HF điểm lưu ý bình thường của các đơn hóa học haloren là bao gồm tinc lão hóa bạo gan. Trong những haloren, flo là nguim tố trường tồn vào vỏ trái khu đất dưới dạng vừa lòng hóa học các nhấtSố tuyên bố đúng: A. 2 B. 4 C.3 D. 1Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 24,9 gam các thành phần hỗn hợp có FeCl2 với NaCl (tất cả tỉ lệ thành phần số mol tương ứng là 3 : 2) vào trong 1 số lượng nước (dư), chiếm được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào hỗn hợp X, sau khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn hiện ra m gam hóa học rắn. Giá trị của m làA. 57,4. B. 28,7. C. 73,6. D. 68,2Câu 5: Cho 6,32g KMnO4 phản ứng hết cùng với 140 ml hỗn hợp HCl a M . Giá trị của a: 0,đôi mươi B. 2,00 C. 4,00 D. 1,50Câu 6: Trong bội nghịch ứng Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO, phát biểu đúng: Cl2 vào vai trò là hóa học lão hóa B. Cl2 vừa là chất thoái hóa, vừa là chất khửC. Cl2 vào vai trò là chất khử D. H2O nhập vai trò là hóa học khửCâu 7: Dung dịch A cất 5,85g NaCl tác dụng cùng với hỗn hợp B đựng 34g AgNO3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m: 14,35g B. 143,5g C.28,70 D. 2,87gCâu 8: phản ứng của khí Cl2 cùng với H2 xẩy ra nghỉ ngơi điều kiện nào sau đây? Nhiệt độ bên dưới 0 oC B. Trong bóng về tối, 25 oC C. Trong nhẵn về tối D. Có chiếu sángCâu 9: Nhỏ nhàn hạ từng giọt cho đến khi kết thúc 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO30,2M, sau bội nghịch ứng chiếm được số mol CO2là:A. 0,0đôi mươi.

Xem thêm: Bảng Giá Phân Bón - Thị Trường Phân Bón

B. 0,030. C. 0,015. D. 0,010Câu 10: Brom bị lẫn tạp chất clo. Để thu được brom đề nghị làm cho biện pháp làm sao sau đây? Dẫn tất cả hổn hợp đi qua dung dịch NaBr B. Dẫn hỗn hợp trải qua H2OC. Dẫn tất cả hổn hợp trải qua hỗn hợp NaI D. Dẫn hỗn hợp trải qua hỗn hợp NaCl Câu 11: Cho kim loại M công dụng cùng với Cl2được muối bột X; mang đến sắt kẽm kim loại M tính năng với hỗn hợp HCl được muối hạt Y. Nếu mang đến sắt kẽm kim loại M chức năng cùng với hỗn hợp muối X ta cũng khá được muối bột Y. Klặng nhiều loại M làA. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe.Câu 12: Cho 13,44 lít khí clo (sinh hoạt đktc) trải qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên gồm độ đậm đặc là:A. 0,24M. B. 0,48M. C. 0,4M. D. 0,2MPHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Học sinch dùng cây viết chì lựa chọn với tô bí mật một ô tròn tương ứng cùng với cách thực hiện trả lời đúng:
*
5. 9. 6. 10.
*
7 .
*
11. 8.
*