đánh giá học sinh theo thông tư 22

... KTĐG học sinch tiểu học tập Phần III: Hƣớng dẫn phương thức đánh giá học sinc tiểu học theo TT22 Phần IV: Hƣớng dẫn cách thức lƣợng hóa lực, phđộ ẩm hóa học Phần V: Hƣớng dẫn cách thức lƣợng hóa môn học PGS.TS ... lý học, Giáo dục học tiến công giá chỉ HS đái học (2) • Học sinh cần được hướng dẫn để biết cách trường đoản cú tấn công giá chỉ, tiến công giá chỉ bạn, nhóm chúng ta đặc biệt quan trọng giúp kiểm soát và điều chỉnh thừa nhận thức, thái độ, hành vi…của HS • Đánh ... lƣợng hoá kết tiến công giá chỉ cuối học tập kì (thang đo lực phẩm hóa học bảng tsi mê chiếu chuẩn chỉnh đánh giá)  Xây dựng đƣợc chƣơng trình đào tạo tấn công giá học tập sinch tiểu học tập theo Thông 22 đến đội hình thầy giáo...

Bạn đang xem: đánh giá học sinh theo thông tư 22


*

... KTĐG học tập sinc học tập Phần II: Hƣớng dẫn phương pháp tiến công giá bán học sinh tiểu học theo TT22 Phần III: Hƣớng dẫn phương pháp lƣợng hóa lực, phẩm chất Phần IV: Hƣớng dẫn cách thức lƣợng hóa môn học tập PGS.TS ... luận tiến công giá học tập sinch tiểu học  Hiểu rõ điểm biến hóa Thông 22 đối với Thông tƣ 30  Sử dụng đƣợc số phƣơng pháp kỹ năng tiến công giá HS lớp  Sử dụng đƣợc hình thức nhằm lƣợng hoá kết tấn công giá cuối ... tiến công giá chỉ cải thiện chất lƣợng dạy dỗ học Xu hƣớng quan tâm đánh giá chỉ thƣờng xuim (vượt trình) nhằm nâng cấp chất lƣợng dạy dỗ học tập Đánh giá chỉ thƣờng xuim để:    Định hướng/ hướng dẫn HS học tập tập Định hướng/ phía...
*

... lời thắc mắc Hồ sơ Reviews 11 /9 15 /9 Còn quên dồ sử dụng tiếp thu kiến thức sách giờ Anh Lễ phép xin chào hỏi cô công nhân viên cấp dưới trường, biết quan tâm vườn hoa 7 /10 15 /10 Nghỉ học Gia đình báo bị nóng cao.Sốt ... cao.Sốt xuất tiết Hăng hái phát biểu bàn thảo team Biết lắng tai tôn kính bạn 11 /11 Đọc tất cả tến Còn nhầm lẫn n l tả 14 /2 6/3 Có khả vẽ, biết tô điểm lớp học Có khả quản lý và điều hành đội tốt.Trung thực ... trọng - Không đối chiếu học tập sinh với học sinch không giống, ko sản xuất áp lực đè nén mang đến HS, gia sư phụ huynh học sinc Nội dung Review • Đánh giá hoạt động tiếp thu kiến thức, tiến kết học hành học tập sinh theo chuẩn kỹ năng và kiến thức,...
*

... GDQP-AN học kỳ năm học tập Nếu miễn học năm học môn học không tđắm đuối gia tấn công giá chỉ, xếp nhiều loại học tập lực học tập kỳ năm học; miễn học học kỳ đem kết tấn công giá bán, xếp loại học tập kỳ học tập nhằm tấn công giá bán, xếp loại học lực ... vừa đủ môn học tập học kỳ, năm học; xác nhận câu hỏi sửa chữa thay thế điểm giáo viên môn sổ Gọi thương hiệu ăn được điểm, học bạ Đánh giá chỉ, xếp nhiều loại hạnh kiểm học tập lực học tập kỳ, năm học tập học tập sinc Lập danh sách học tập sinh kiến nghị ... lớp; học tập sinch thừa nhận học sinc tốt, học sinc tiên tiến; học tập sinh nên kiểm soát lại môn học, học sinch đề nghị tập luyện hạnh kiểm kỳ nghỉ hnai lưng Lập danh sách học tập sinh đề xuất khen ttận hưởng cuối học...
*

... 32 33 34 35 (1) - Ghi thời gian tấn công giá định kì : Giữa học kì I, cuối học tập kì I, học tập kì II thời điểm cuối năm học tập (2) - Chỉ sử va bảng tiến công giá cuối năm HIỆU TRƯỞNG (Kí, ghi rõ bọn họ thương hiệu, đóng góp...
*

... ca Thông t 22/ năm nhâm thìn (đối với TT 30/2014) liên quan mang đến môn thuật Thảo luận Bảng tmê mẩn chiếu tiến công giá chỉ dạy học tập thuật đái học Giới thiệu, đàm phán số kỹ thuật Đánh giá chỉ thng xuyên dạy học thuật ... thuật học Xây dựng ví dụ minc họa mang đến kĩ thuật Đánh giá bán thng xulặng môn thuật học Xây dựng chiến lược câu chữ tập huấn môn thuật đái học tập, tổ chức triển khai địa phơng HOT NG I 1- Học viên ... IV 1- Học viên suy nghĩ ví dụ tình hung, minh họa đến kĩ thuật Đánh giá chỉ thuờng xuim dạy học thuật tiểu học tập 2- Trao i team, vit ý kin vo giy (nêu tổng quan - gch ý c bn) số ví dụ, Đánh giá bán thng...
... NỘI DUNG Kĩ thuật đánh giá chỉ học tập sinch đái học thể qua giai đoạn quy trình tiến công giá: 1) Kĩ thuật thu thập thông tin 2) Kĩ thuật up load thông tin 3) Kĩ thuật định 4) Kĩ thuật ... phối hợp lực lượng GD 2 Kĩ thuật cập nhật thông tin • Xác dấn, ghi nhấn biểu hành vi, kết chuyển động, học tập HS • Đối chiếu kết HS với mục tiêu chuyển động, học tập • Phát lỗi, không nên sót, tiêu giảm tuyệt kết ... điều chỉnh Kĩ thuật tích lũy thông tin • Quan tiếp giáp hành động, tiếng nói HS • Vấn đáp • Nghiên cứu vãn công dụng, thành phầm hoạt động HS • Nghe HS trình diễn công dụng, sản phẩm học tập tập • Liên hệ, kết hợp lực...
... đƣợc KT trình ĐG học sinh môn Thể dục theo TT22 Xây dựng đƣợc chiến lược tập huấn đến giáo viên cốt cán địa phƣơng ĐG học tập sinch học môn Thể dục theo kiểm soát và điều chỉnh bổ sung TT22 NỘI DUNG Xác định ... dạy học tập ĐG kết học tập tập học tập sinh môn Thể dục ở học Nội dung 1: Các nguyên lý được điều chỉnh bổ sung TT22 tương quan đến ĐG học sinch học tập môn Thể dục  - HĐ1: Làm vấn đề theo nhóm, trả ... sung TT22 ĐG học tập sinh tiểu học tập liên quan mang đến môn Thể dục; Một số kĩ thuật thƣờng cần sử dụng ĐG thƣờng xuyên ổn kết học tập tập môn Thể dục học sinh; Kết ĐG giải pháp ghi hồ sơ ĐG Thực hành lập planer tập huấn...

Xem thêm: Nghi Thức Lễ Cưới Ở Nhà Trai, Trình Tự Diễn Ra Như Thế Nào


... trƣờng TH đánh giá học tập sinc tiểu học môn Thủ công – Kỹ thuật theo điều chỉnh và bổ sung TT22 NỘI DUNG Các điểm đƣợc điều chỉnh và bổ sung TT22 đánh giá học tập sinh tiểu học tập tương quan mang đến môn Thủ ... kế hoạch tập huấn cốt cán địa phƣơng đổi mới đánh giá chỉ kết học tập tập môn Thủ công – Kỹ thuật theo TT22 + 30 PHƢƠNG PHÁP TẬPhường. HUẤN  Mỗi cá nhân đề nghị để phát kết của khóa tập huấn;  Huy ... tiêu tập huấn + Thời gian tập huấn + Đối tƣợng tập huấn + Nội dung tập huấn + Chƣơng trình tập huấn + Tài liệu tập huấn - Đề xuất, ý kiến đề nghị (A4) Nội dung 3: Xây dựng kế hoạch tập huấn...
... ÁP.. DỤNG CHO MÔN TIẾNG VIỆT Cá nhân phân tích điều 6, TT 30; điều 10 thông tứ 22 Làm câu hỏi nhóm: - Chỉ điểm sửa đổi, bổ sung thông bốn 22 đối với thông 30, vận dụng mang lại môn Tiếng Việt - Viết điều ... trợ dạy dỗ học môn Tiếng Việt đái học -Bước đầu biết lập ma trận kiến thiết đề KTĐG định kì theo nút -Lập mục tiêu, chiến lược tổ chức triển khai tập huấn địa phương thơm thông bốn 22 II- Nội dung tập huấn Phân ... lớp tập huấn Sau lớp tập huấn, GV, CBQL GD đái học tập gồm thể: - Phân tích được điểm bổ sung, sửa đổi TT 22 đối với TT 30 áp dụng mang đến môn Tiếng Việt - Hiểu biết cách thực hiện bảng tyêu thích chiếu để tấn công...
... NỘI DUNG TT22 - điểm sửa thay đổi, bổ sung TT30 tương quan cho môn Tin học tập Bảng tmê mẩn chiếu chuẩn đánh giá bán liên tục môn Tin học Một số kĩ thuật tiến công giá bán thường xuyên môn Tin học Trao thay đổi, thảo ... một số loại kết học tập HS vào cha nút (HTT, HT, CHT) • Vào cuối kì thời điểm cuối năm học, gồm đề KTĐK môn Tin học theo mức (cầm cố cho mức TT30 trước đây) • Các gắng biến hóa tất cả tương quan cho môn Tin học: Đánh giá chỉ ... NCT - FIT - HNUE TT22 - điểm sửa đổi, bổ sung cập nhật TT30 tương quan mang đến môn Tin học • Bốn điểm sửa thay đổi bổ sung cập nhật • GV tiến công sổ theo dõi? • Tại chuyển tiến công giá bán từ nút quý phái nấc • Thảo luận TT22: điểm sửa đổi,...
... mang lại môn Toán thù Không phương pháp mỗi tháng GV ghi vào Sổ theo dõi unique dạy dỗ (cũng nhƣ môn học HĐGD khác)  Thông qua tấn công giá chỉ thƣờng xulặng định kì vào kì 1, cuối kì 1, kì cuối kì môn Toán: ... phân tách theo 05 mạch kỹ năng (Số học tập, Đại lƣợng Đo đại lƣợng, Yếu tố hình học tập, yếu tố những thống kê giải tân oán tất cả lời văn) Cấu trúc tài liệu để GV xem thêm thực định kì xếp thành ba nấc môn Toán thù, tiến công ... nhiệm vụ học tập học tập sinc đối với chuẩn kỹ năng, kĩ để động viên học sinh phấn đấu học tập, để cô giáo học sinc kiểm soát và điều chỉnh hoạt động, phƣơng pháp dạy học tập, mặt khác giúp bố mẹ học sinc rứa...
... điểm Thông tứ 22 tấn công giá chỉ thường xuyên môn âm nhạc đái học tập • Biết số kĩ thuật/ nguyên tắc tiến công giá chỉ liên tiếp môn Âm nhạc tập huấn đến GV thực hiện khí cụ trình đánh giá bán học sinh theo TT22 ● Xây ... nhạc theo thông 22 • Thảo luận bảng tsay mê chiếu đánh giá chỉ HS môn âm nhạc • Một số kĩ thuật tiến công giá chỉ thường xuyên HS học tập môn âm nhạc NỘI DUNG 1: Các hiện tượng bổ sung TT22 liên quan mang đến tấn công ... dựng chiến lược dự kiến tập huấn địa phương Nội dung bao gồm: Mục tiêu tập huấn Thời gian tập huấn Đối ng tập huấn Nội dung tập huấn Chương trình tập huấn Tài liệu tập huấn Đề xuất, đề nghị...
... gian kiểm tra 40 phút nghe (10 phút), viết (15 phút), hiểu (15 phút), kỹ nói giáo viên kiểm tra theo ngày tiết dạy lớp Kết kiểm tra kết vừa phải cùng kĩ nghe-nói-đọc-viết Snghỉ ngơi GD-ĐT TP..HCM cho rằng, kiểm ... gọi âm thầm ng ứng cùng với xác suất nhấn thức cần đạt Môn Khoa học- Sử- Địa, môn Khoa học tập kiểm tra chu kỳ cuối học thời điểm cuối năm Môn Sử- Địa phân môn chiếm phần 50% số lượng kiến thức và kỹ năng kiểm tra Môn Tin học, thời ... rằng, kiểm tra cuối bài toán có tác dụng bình thuờng nhằm mục đích nắm bắt thực trạng học tập sinch Hiệu trưởng cảnh báo thầy giáo ko chế tạo áp lực nặng nề đến phụ huynh học tập sinch em học sinh trước kiểm tra Trong kiểm tra, giáo...

Xem thêm: Ông Chủ Quan Hệ Với Nhân Viên Bán Hàng Ngay Sau Quầy Thanh Toán


... cô giáo trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông bốn 30/ 2009 /TT- BGDĐT) lưu giữ hồ sơ gia sư trung học tập Hiệu trưởng ghi kết xếp loại giáo viên theo Phụ lục 4, Quy định chuẩn công việc và nghề nghiệp ... chuẩn công việc và nghề nghiệp giáo viên trung học tập sngơi nghỉ, giáo viên trung học tập diện tích lớn ban hành kèm theo Thông tứ số 30/ 2009 /TT- BGDĐT) Hiệu trưởng chào làng công khai kết Review, xếp nhiều loại cho bạn hữu thầy giáo ... chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên trung học sở, cô giáo trung học rộng lớn (phát hành kèm theo Thông tứ 30/ 2009 /TT- BGDĐT) Do trải đời công tác thống trị, cô giáo trước xét quy hướng, bổ nhiệm, cử đào...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu new đăng tạo cv xin việc cunghocvui kiếm tìm kiếm giao thương nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument nắm tắt văn bản trong tâm địa người mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em thuộc phụ huynh đi thăm chiêu tập người thân vào dịp nghỉ lễ đầu năm Điểm sáng tầm thường và sứ mệnh của ngành ruột khoang thuyết minc về nhỏ trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập thiết bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài xích cô bé bỏng cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve nhỏ trau củ

Chuyên mục: Blogs