Crowd là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Crowd là gì

*
*
*

crowd
*

crowd /kraud/ danh từ đám đôngto be lost in the crowd: bị lạc trong đám đông (the crowd) quần chúng (thông tục) bọn, lũ, nhóm, tụi, cánh đống, vô sốa crowd of papers: đống giấy crowd of sail (hàng hải) sự căng hết (thảy) buồm, sự căng nhiều buồmhe might pass in the crowd anh ta chẳng có gì xấu để cho thiên hạ phải để ý, anh ta cũng chẳng có gì để thiên hạ phải để nói nội động từ xúm lại, tụ tập, đổ xô đếnto crowd round someone: xúm quanh ai (+ into, through) len vào, chen vào, len qua (hàng hải) đi hết tốc độ, căng hết buồm mà đi ngoại động từ làm cho chật ních, chồng chất, nhét đầy, nhồi nhét tụ tập, tập hợp (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dùng áp lực đối với (ai), cưỡng bách, thúc giục; quấy rầyto crowd someone"s into doing something: dùng áp lực bắt ai làm gì, cưỡng bách ai làm gì (thể dục,thể thao) làm trở ngại, cản (đối phương)to crowd into ùa vào, đổ xô vào, lũ lượt kéo vàoto crowd out ùa ra, đổ xô ra, lũ lượt kéo ra đuổi ra ngoài, không cho vào (vì quá đông)to be crowded out: bị ẩy ra ngoài không vào được vì quá đôngto crowd (on) sail (hàng hải) gương hết (thảy) buồm
đám đôngcrowd shovelmáy đào có gàu xúcnhòm chuyên nhiệmactive bond crowdnhóm mua bán trái phiếu tích cựcactive bond crowdnhóm quảng cáo chứng khoánbond crowdcánh giao dịch trái phiếucabinet crowdnhóm mua trái phiếu trong tùinactive bond crowdtrái phiếu không năng độngloan crowdngười cho vay chứng khoánloan crowdnhóm cho vay chứng khoán

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): crowd, overcrowding, crowd, crowded, overcrowded

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): crowd, overcrowding, crowd, crowded, overcrowded


Xem thêm: Cách Làm Xẹp Mụn Đang Sưng Đỏ Không Nhân Hiệu Quả Tại Nhà, Làm Xẹp Nốt Mụn Xưng Đỏ Chỉ Trong Một Đêm

*

*

*

crowd

Từ điển Collocation

crowd noun

1 large number of people in one place

ADJ. big, bumper, capacity, good, great, huge, large, massive, record, sell-out, vast The show played to capacity crowds. | small | gathering, growing | assembled The president read a declaration to a vast assembled crowd. | jostling, madding, milling, surging We pushed our way through the milling crowds of guests. | admiring, appreciative, cheering, enthusiastic, excited, expectant | angry, hostile, partisan | rush-hour | motley the usual motley crowd of tourists, hawkers and pigeons | football, theatre | home (at a football match)

VERB + CROWD attract, draw, pull (in) Boxing is a sport that always attracts large crowds. | break up, disperse Police were called to disperse the crowd. | control | address, play to | join, mingle with

CROWD + VERB assemble, collect, gather An expectant crowd gathered outside his house. | grow, swell The crowd grew to over 15,000. | flock, mill, throng Crowds have been flocking to the beaches in this hot weather. A crowd thronged around the wounded man. | disperse, melt away, thin out After the ambulance drove off, the crowd dispersed. | cheer, roar | boo, hiss, jeer | line the street Crowds lined the streets of the city as the president"s car approached.

PREP. among a/the ~ A bewildered child was wandering among the crowd. | in a/the ~ I saw some familiar faces in the crowd. | through a/the ~ She fought her way through the crowd. | ~ of a big crowd of football supporters

CROWD + NOUN control

PHRASES the back/front/middle of a crowd 2 the crowd ordinary people

VERB + CROWD be one of, follow She"s happy to follow the crowd. | stand out from We all like to think we stand out from the crowd (= are different from other people).

Từ điển WordNet


n.

a large number of things or people considered together

a crowd of insects assembled around the flowers