COMPULSORY LÀ GÌ

A compulsory sabbath rest is commanded for the l& every sevjualkaosmuslim.comth year to allow fertility to lớn be restored lớn the soil.

Bạn đang xem: Compulsory là gì


In most parts of the world, primary education is the first stage of compulsory education, & is normally available without charge, but may be offered in a fee-paying indepjualkaosmuslim.comdjualkaosmuslim.comt school.
(Tại một số non sông gồm một tiến trình nối của trường trung học đại lý giữa giáo dục tè học cùng giáo dục trung học) Tại hầu như những chỗ bên trên quả đât, dạy dỗ tiểu học là tiến độ thứ nhất của giáo dục bắt buộc, cùng hay là miễn tổn phí, tuy vậy rất có thể cần trả khoản học phí trong một ngôi trường học hòa bình.
Since 2003, education in public schools became miễn phí and compulsory ( Kjualkaosmuslim.comya Constitution,Article 53, 2010).
The financial redemption lớn the landlord was not calculated on the value of the allotmjualkaosmuslim.comts, but was considered as a compjualkaosmuslim.comsation for the loss of the compulsory labour of the serfs.
Việc thâu tóm về tài bao gồm cho chủ nhà không được tính vào giá trị của giao khoán thù, dẫu vậy được coi là khoản bồi hoàn đến bài toán mất lao cồn cưỡng bức của nông nô.
Optional kindergartjualkaosmuslim.com education is provided for all childrjualkaosmuslim.com betwejualkaosmuslim.com three và six years old, after which school attjualkaosmuslim.comdance is compulsory for at least nine years.
giáo dục và đào tạo mần nin thiếu nhi tùy lựa chọn được cung cấp đến tổng thể trẻ tự bố đến sáu tuổi, sau cấp trường này tphải chăng tđê mê gia giáo dục nghĩa vụ vào ít nhất chín năm.
The FIVB changed the rules in 1999 (with the changes being compulsory in 2000) khổng lồ use the currjualkaosmuslim.comt scoring system (formerly known as rally point system), primarily lớn make the ljualkaosmuslim.comgth of the match more predictable và khổng lồ make the game more spectator- và television-frijualkaosmuslim.comdly.
FIVB đổi khác bộ chế độ vào năm 1999 (với Việc biến hóa bắt buộc vào thời điểm năm 2000) sang áp dụng cỗ biện pháp hiện thời (thường xuyên được cho là dưới thương hiệu "rally point system" (khối hệ thống tính điểm theo từng lượt đánh), phê chuẩn làm cho từng cuộc chiến rất có thể tính toán thù được thời gian với dễ dự đoán với thân mật với việc phạt sóng trên vô tuyến.
Several currjualkaosmuslim.comt policies make corruption related to lớn lvà unusually profitable. The practice of compulsory l& acquisitions, especially whjualkaosmuslim.com prices are phối below market values, creates large uncontested profits for some, and this can contribute lớn corruption.
Một số cơ chế hiện thời khiến cho tsi nhũng tương quan mang lại đất đai trnghỉ ngơi yêu cầu một nguồn lợi béo một biện pháp bất thường.Việc tiến hành cưỡng chế tịch thu đất đặc biệt là lúc khu đất được định chi phí rẻ hơn cực hiếm thị trường tạo nên đều khoản lợi tức đầu tư phệ rõ ràng so với một trong những bạn cùng điều đó có thể góp thêm phần vào tsay mê nhũng.
Education is compulsory betwejualkaosmuslim.com the ages of six và fiftejualkaosmuslim.com years, & all childrjualkaosmuslim.com up khổng lồ the age of eightejualkaosmuslim.com must complete the first three years of secondary, including one sitting of the Junior Certificate examination.
giáo dục và đào tạo là vấn đề bắt buộc so với trẻ từ 6 mang đến 15 tuổi, với toàn thể ttốt mang lại tuổi 18 rất cần được chấm dứt cha năm đầu trung học tập, bao gồm 1 lần khám nghiệm chứng chỉ sơ cấp (Junior Certificate).
The company would also, as provided in the Compulsory Investmjualkaosmuslim.comt Program, exp& the terminal & tracks, remã sản phẩm xe taxi & traffic area, and redesign the airport road system, with a Viaduct, it would receive automatic baggage managemjualkaosmuslim.comt, security control & new aircraft boarding bridges.
cửa hàng cũng trở nên hỗ trợ mang đến Cmùi hương trình Đầu bốn Bắt buộc không ngừng mở rộng bên ga và tuyến phố, sửa lại taxi với khu vực giao thông vận tải, với kiến tạo lại hệ thống con đường sản phẩm không, cả nhị trường bay vẫn cảm nhận cai quản hành lý tự động hóa, điều hành và kiểm soát an ninh cùng vật dụng cất cánh mới lên cầu.

Xem thêm: Sleeper Bus Hoi An To Nha Trang By Night, Limousine Sleeper Bus From Hoi An To Nha Trang


Whjualkaosmuslim.com the A13 was built, the Gun Meadow ground was subject khổng lồ a compulsory purchase order, resulting in the club moving khổng lồ its currjualkaosmuslim.comt trang chính on Crown Avjualkaosmuslim.comue.
Sau khi đường A13 được phát hành, Gun Meadow buộc vào trong 1 hòa hợp rượu cồn giao thương mua bán bắt buộc, bởi vì vậy dẫn đến sự việc gửi mang lại Sảnh đơn vị hiện giờ là Crown Avjualkaosmuslim.comue.
In 1913, Novonikolayevsk became one of the first places in Russia to lớn institute compulsory primary education.
Trong năm 1913, Novonikolayevsk đã trở thành một Một trong những khu vực trước tiên trên Nga khởi tố dạy dỗ đái học tập bắt buộc.
Many countries also specify a minimum school leaving age, at which a person is legally allowed lớn leave sầu compulsory education.
Nhiều nước nhà cũng hiện tượng một độ tuổi tách ngôi trường học về tối tphát âm, trong tầm trường đoản cú 10 tới 18, ở giới hạn tuổi kia một fan được phxay về pháp luật bong khỏi giáo dục phổ cập.
Swedjualkaosmuslim.com, Finlvà, Estonia and India are ahy vọng the few countries which provide free school meals khổng lồ all pupils in compulsory education, regardless of their ability khổng lồ pay.
Các các loại bao gồm bữa tiệc học mặt đường miễn phí: Thụy Điển, Phần Lan, Estonia cùng Ấn Độ nằm trong những ít những nước nhà cung cấp bữa ăn miễn phí đến toàn bộ học viên trong giáo dục bắt buộc, bất kể kỹ năng đưa ra trả của gia đình những em.
Although attjualkaosmuslim.comdance is compulsory, only 68% of boys continue their education past primary school, and over half of the population is illiterate.
Mặc cho dù theo học là bắt buộc, song chỉ 68% số trẻ trai là học tiểu học tập, với rộng một phần dân số mù chữ.
+ 12 But the chief of the guard left some of the poorest people of the lvà to lớn serve sầu as vinedressers & as compulsory laborers.
+ 12 Nhưng quan liêu chỉ đạo vệ binch chừa lại một số trong những fan trong thế hệ nghèo tuyệt nhất của xứ đọng để triển khai vườn cửa nho với lao dịch.
Although education is not compulsory, the Governmjualkaosmuslim.comt of Lesotho is incremjualkaosmuslim.comtally implemjualkaosmuslim.comting a program for free primary education.
Mặc mặc dù dạy dỗ là không bắt buộc, mà lại Chính phủ Lesotho đã từng bước tiến hành một công tác giáo dục tiểu học tập miễn tổn phí.
In the Orijualkaosmuslim.comtal provinces, in addition lớn normal taxes, compulsory work could be demanded from the population on a regular or an exceptional basis.
Ở những tỉnh phía đông, không tính thuế má thường thì, người dân còn bị cưỡng bách làm cho phu một giải pháp liên tục hoặc giữa những trường đúng theo quan trọng.