Cách xóa pass win 7

Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhập vào Windows lúc bị quênCách #2: Phá password đăng nhtràn vào Windows khi quên

quý khách hàng sẽ bao giờ bị quên password đăng nhtràn lên Windows với cảm thấy bị bất lực chưa?