Cách Xác Định Trọng Âm Trong Tiếng Anh

Muốn nắn luyện nói tiếng Anh tự nhiên, một trong những nguyên tố quan trọng đặc biệt các bạn nhất mực cấp thiết bỏ thông qua đó là trọng âm.

Nếu bạn đang gặp gỡ trở ngại trong bài toán xác minh trọng âm của từ bỏ, bên dưới đấy là cách tấn công trọng âm tiếng Anh dễ dàng ghi nhớ mà lại chúng ta cần hiểu rõ.

*
*
Cách tấn công trọng âm giờ đồng hồ anh

Quy tắc 1: Hầu hết các danh trường đoản cú và tính trường đoản cú tất cả 2 âm máu, trọng âm đã rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết máy nhất

Ví dụ:

Apple /ˈæpl/Orange /ˈɔːrɪndʒ/
Rainy /ˈreɪni/Happy /ˈhæpi/

Quy tắc 2: Hầu hết những động từ với giới trường đoản cú gồm 2 âm ngày tiết thì trọng âm sẽ lâm vào âm ngày tiết thứ hai.

Bạn đang xem: Cách xác định trọng âm trong tiếng anh

Ví dụ:

Become /bɪˈkʌm/Behind /bɪˈhaɪnd/
Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/Toward /təˈwɔːd/

Quy tắc 3: Hầu không còn những từ tất cả tận thuộc là:oo, oon, ee, eer, ain (chỉ xét đụng từ), ology, ique, esque, ette thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh thiết yếu âm huyết đó.

Ví dụ:

Bamboo /ˌbæmˈbuː/Degree /dɪˈɡriː/Maintain /meɪnˈteɪn/Picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/
Typhoon /taɪˈfuːn/Engineer /ˌendʒɪˈnɪr/Biology /baɪˈɑːlədʒi/Unique /juˈniːk/
Giải pháp cho vụ việc vạc âm tiếng Anh chưa chuẩn với chưa đúng ngữ điệu:52 video bài học kinh nghiệm phân phát âm được soạn cực kỳ tinh tế để giúp chúng ta nâng trình giao tiếp giờ Anh chỉ trong khoảng 30 ngày.
Tìm hiểu ngay

Quy tắc 4: Các trường đoản cú tất cả tận cùng là: ion, ity, ic, ial, ian, ible, id, eous, uous thì trọng âm thường rơi vào cảnh âm huyết trước nó.

Xem thêm: Cyclo Là Gì - Nghĩa Của Từ Cyclo

Ví dụ:

Tradition /trəˈdɪʃn/Magician məˈdʒɪʃn/
Ability /əˈbɪləti/Responsible /rɪˈspɑːnsəbl/
Electric /ɪˈlektrɪk/Humid /ˈhjuːmɪd/
Commercial /kəˈmɜːrʃl/Advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/

Quy tắc 5: Danh tự ghép thường có trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm huyết thứ nhất.

Ví dụ:

Shortlist /ˈʃɔːrtlɪst/Guidebook /ˈɡaɪdbʊk/
Bathroom /ˈbæθrʊm/Bookshop /ˈbʊkʃɑːp/

Quy tắc 6: Tính tự ghép

+ Tính từ ghxay thường sẽ có trọng âm là âm ngày tiết 1: home-sick, air-siông xã, water-proof

+ Tính từ ghép tất cả tự trước tiên là adj hoặc adv (hoặc gồm đuôi ed) thì trọng âm là âm huyết 2: bad-temper, well-informed, down-stairs, well-done, short-handed

Tại sao chúng ta luyện phạt âm mãi cơ mà chưa thành thạo? Quý Khách đang phạm phải rất nhiều sai lầm gì, với có tác dụng vắt nào để khắc phục chúng? Hãy tò mò ngay lập tức các lỗi không đúng bom tấn về phân phát âm tiếng Anh cơ mà bạn học tiếp tục phạm phải cùng chiến thuật mang lại vấn đề này trong Clip sau nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Psnb6iKnLPM

Bật mí chiến thuật thống trị phát âm tiếng Anh trên đây

Quy tắc 7: Một số chi phí tố cùng hậu tố ko tác động đến trọng âm của từ: re, mis, dis, un, im, il, ir, in, en, ed, s,es, ling, ly, ful, less, ness, ent, ence, ance, ive sầu, ative sầu, able, ist, ish, er, or,…

Mẹo: Khi xét trọng âm của những tự gồm chi phí tố và hậu tố, trước hết hãy quăng quật các tiền tố, hậu tố đi cùng xét trọng âm của từ bỏ cội.

Ví dụ:

Independence => Depend /dɪˈpend/
Disappearance => Appear /əˈpɪr/
Uncomfortably => Comfort /ˈkʌmfərt/

Quy tắc 8: Những từ có âm huyết /ə/ thì không nhận trọng âm

Ví dụ:

pagodomain authority /pəˈɡoʊdə/machine /məˈʃiːn/
Today /təˈdeɪ/Literature /ˈlɪtrətʃʊr/

Quy tắc 9: Với gần như từ hoàn toàn có thể đóng nhiều mục đích thì khi là danh trường đoản cú, tính từ bỏ => trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết lắp thêm 1; là hễ từ bỏ => trọng âm lâm vào tình thế âm máu thứ hai.

Ví dụ:

Export (n) /’ekspɔ:t/Export (v) /ɪkˈspɔːrt/
Present (n, adj) /ˈpreznt/Present (v) /prɪ’zent/
Perfect (n, adj) /ˈpɜːrfɪkt/Perfect (v) /pə’fekt/

Trên đây là 9 chế độ cơ bản về cách đánh trọng âm giờ Anh dễ lưu giữ, dễ trực thuộc. quý khách hãy nhớ là vận dụng 9 phương pháp này Khi nói tiếng Anh để biện pháp vạc âm của mình trlàm việc yêu cầu chuẩn xác rộng, tự nhiên hơn nhé.

Top 5 nội dung bài viết học tiếng Anh online xuất xắc nhất

Đây là những bài viết được nhiều bạn gọi độc nhất vô nhị trong tháng: