CÁCH SỬ DỤNG TO VERB VÀ VERB-ING

Một dưới các hiện tượng kỳ lạ ngữ pháp thường gặp dưới Tiếng Anh đó đó là dạng hễ từ kèm theo “V-ing” và “lớn V.” Hai dạng này có cách dùng với ý nghĩa khác nhau nhưng lại có những động từ bỏ lại có cả hai cách sử dụng “V-ing” và “lớn V” cần phải thường gây nên nhầm lẫn cho những bàn sinh hoạt giờ Anh.

Bạn đang xem: Cách sử dụng to verb và verb-ing

Bài viết này sẽ san sẻ cho những bạn về nhì cách sử dụng “V-ing” với “to lớn V” phổ biến của hễ từ dưới tiếng Anh, cách dùng cũng tương tự biện pháp phân biệt những dạng thức “V-ing” với “lớn V” này.


I. Động tự nguyênmẫugồm to (to-infinitive giỏi to V)

Hình thức nguyên loại là phương thức cơ bản của đụng từ. Dạng nguyên mẫu của rượu cồn trường đoản cú gồm nguyên mẫu tất cả “to” và nguyên mẫu ko “to”. Đối cùng với cồn từ nguyên loại có “to”, chúng ta có các cách sử dụng đặc trưng và thông dụng sau:

1. To V nhập vai trò nhà ngữ của câu (subject of a sentence)

1.1. To V có thể đóng vai trò cai quản ngữcủa câu:

Ví dụ:

To run constantly will increase your heart beat.To exercise everyday helps you keep fit.

1.2. To V còn đượcsử dụngcùng với công ty ngữ mang “it”:

Chẳng hạn:

It will increase your heart beat khổng lồ run constantly.It helps you keep fit khổng lồ exercise everyday.

2. To V có tác dụng tân ngữ của hễ từ bỏ (object of a verb)

Làm mộttân ngữ trực tiếpsaunhữngđụng từlà địa điểm tiếp sau củaTo V:

affordagreearrangeaskattempt
begcarechooseclaimdecide
determinedemanddesireexpectfail
hesitatehopelearnlongmanage
neglectofferomitplanpretend
preparepromiserefuseswearseem
strivetendthreatenwish

Ví dụ:


*
She decided to apply for that position

She decided to lớn apply for that position.


*

Bên cạnh đó, phương thơm thức nguyên loại có “to” cũng rất có thể được sử dụng sau những nhiều đụng từ: khổng lồ ảo diệu one’s mind, to lớn take care, to make sure,…

Cụ thể như:

I’ve made up my mind to lớn become an artist.We will make sure khổng lồ keep your son safe.

3. Bổ ngữ mang lại tân ngữ cũng là 1 biện pháp cần sử dụng To + V (object complement)

Trong các ngôi trường hòa hợp, pmùi hương thức nguyên loại có “to ” rất có thể được sử dụng sau tân ngữ là danh trường đoản cú hoặc đại trường đoản cú nhằm bổ nghĩa mang đến tân ngữ đó: verb + object (noun/pronoun) + to-infinitiveDưới đây là một vài ba nhắc nhở của chúng bản thân về đụng từ bỏ bao gồm mang lại ngôi trường đúng theo trên:

adviseallowaskbegbelieve
causechallengecommandcompelconsider
enableencourageexpectfindforbid
lovegethatehelpimagine
instructintendinviteknowlead
likeleavemeanorderpermit
preferpersuaderemindđề nghịteach

Ví dụ:

She doesn’t want her friends lớn know her story.We should persuade him khổng lồ give sầu up.

II. Danh hễ từ (gerund tuyệt V-ing)


*
Tổng phù hợp biện pháp cần sử dụng To + V cùng V-ing trong giờ Anh

Tương tự To V, V-ing cũng có 3 cáchsử dụngphổ cập nlỗi trên. Nếu vậy thì bạn đoántham mê quanđiểm biệt lập thân chúng là gì nhỉ? Cùng chúng mìnhtrả lờidướiphần tiếp theo sau ngay dưới đây nào.

Xem thêm: Download Đề Thi Ioe Lớp 5 Cấp Quốc Gia 2014, Đề Thi Ioe Lớp 5 Cấp Quốc Gia

trước hết, bạn cần biếtDanh đụng từ(gerund) làpmùi hương thứchễ từ bỏ được thêm “–ing” với đượcsử dụngnlỗi một danh tự. Danh động từ rất có thể đượcsử dụnglàm:

1. V-ing là chủ ngữ của câu (subject of a sentence)

Khi đóng vai trò là nhà ngữ của câu, danh đụng từ được sử dụng nlỗi một danh từ:

Ví dụ:

Jogging is my favorite sport.The building of the cinema will take at least 3 months.

2. V-ing giữ địa điểm tân ngữ của rượu cồn từ (object of a verb)

Danh cồn từ bỏ cũng được sử dụng nhỏng một tân ngữ trực tiếp sau các hễ từ điển hình như:

admitavoidappreciatedenydetest
dislikeenjoyexcusefancyfinish
keepmentionmindmisspostpone
recallresentresistrecollectrisk
savepractiseinvolveescapedelay

Ví dụ:

enjoy swimming in a deep pool.I miss taking the last bus of the day.

Danh động từcũng đượcsử dụngnlỗi một tân ngữ trực tiếp saucácnhiều từ:can’t bear, can’t face, can’t stvà, can’t help, can’t resist, feel lượt thích, It’s no use, It’s (not) worth, There is no point in,…

Cụ thể như:

I don’t feel like talking khổng lồ hyên after what he did to me.It’s no use taking that solution.

3. Và lúc V-ing làm cho bổ ngữ cho tân ngữ (object complement)

Một số cồn tự hoàn toàn có thể được theo sau vì tân ngữ và danh cồn từverb + object + gerund. Các cồn tự đó bao gồm:

catchdiscoverdislikefeelfind
hearimagineinvolvekeepmind
noticepreventrememberrisksee
spendstopwatch

Theyspend time playingClip games every day.

III. Trường hòa hợp quánh biệt trong cách sử dụng V-ing với To V

Đối cùng với cáchsử dụnglà tân ngữ của rượu cồn trường đoản cú, bao gồm một trường đúng theo nhất là cả V-ing cùng To Vdướitiếng Anh đều sở hữu thểsử dụngsau một cồn từ. Thông thường nhị cáchsử dụngcó thể như là nhau về nghĩa cùng cũng có lúc từng bí quyết lại mang dung nhan thái nghĩa riêng.

1. Nghĩa kha khá giống nhau với cả nhị cáchsử dụng

Chẳng hạn nhưnhữngrượu cồn từ:

bearbeginceasecomecontinue
deserveendurefearhateimagine
likeloveintendpreferstart

Ví dụ:

began playing sport when I was 5 = I began khổng lồ play sport when I was 5.I love taking photos = I love lớn take photos.

2. Nghĩa khác nhau cùng với từng cáchsử dụng

a. remember

remember doing sth: tôi vẫn triển khai bài toán kia rồi và giờ tôi đang lưu giữ lại câu hỏi kia.

Cùng là “remember” tuy vậy với hai dung nhan thái nghĩa khác nhau

b. regretregret doing sth: tôi rất ân hận bởi đã làm điều đó.I regret to lớn say / lớn tell / lớn inform you: (thường sử dụng dưới tlỗi trang trọng) tôi khôn cùng nuối tiếc phải thông tin rằng.c. go onGo on doing sth: thường xuyên có tác dụng một việc nào đó.Go on khổng lồ do sth: nói hoặc làm cho một điều gì đó mới

Bài viết bên trên vẫn thể hiện các cách sử dụng giống như nhau cơ mà cũng có các điểm khác hoàn toàn của danh đụng từ và đụng từ nguyên loại dưới giờ Anh. jualkaosmuslim.com muốn rằng những các bạn sẽ có thể làm rõ và dùng hai phương thức V-ing và To V bên trên một biện pháp đúng mực và tương xứng.

jualkaosmuslim.com


Cộng đồng jualkaosmuslim.com - Chia sẻ tư liệu, kinh nghiệm tay nghề ôn luyện thi IELTS. Tđam mê gia ngay Group Tự Học IELTS 8.0