Cách làm trang bìa trong word 2010

Vâng, sau thời điểm biên soạn dứt không còn một mớ tài liệu, đến thời gian in ra thì mới thấy thiếu thốn thiếu thốn chiếc gì đấy không in ???

Thì ra là thiếu thốn chiếc trang bìa bên ngoài. Quý Khách làm sao đã làm khóa luận, report tốt tư liệu gì đó mà chưa chắc chắn làm trang bìa thì comment điểm danh nghịch coi