Cách Làm Khối Đa Diện 12 Mặt Đều

luận văn tốt nghiệp ĐHSP: sử dụng phần mềm GSP để thiết kế bài giảng một số nội dung dạy học về khối đa diệnmặt tròn xoay


Bạn đang xem: Cách làm khối đa diện 12 mặt đều

... niệm khối đa diện, lấy được ví dụ về các khối đa diện. - Hiểu được bản chất của khái niệm khối đa diện, khái niệm điểm nằm trong hình H. III. Biện pháp thực hiện: Khái niệm khối đa diện ... GSP trong dạy - học về khối đa diệnmặt tròn xoay 2.1. Đặc điểm nội dung kiến thức về các khối đa diệnmặt tròn xoay 2.2. Khó khăn trong dạy - học khối đa diệnmặt tròn xoay theo phương ... cao 12 trình bày khái niệm khối đa diện theo phương pháp mô tả trực quan, với mục đích nhằm làm cho HS biết được khái niệm khối đa diện và có những biểu tượng ban đầu về khái niệm khối đa diện. ...
*

Sử dụng phần mềm GEOMETERS SKETCHPAD trong dạy- học khối đa diệnmặt tròn xoay theo lý thuyết kiến tạo


... niệm khối đa diện, lấy được ví dụ về các khối đa diện. - Hiểu được bản chất của khái niệm khối đa diện, khái niệm điểm nằm trong hình H. III. Biện pháp thực hiện: Khái niệm khối đa diện ... cao 12 trình bày khái niệm khối đa diện theo phương pháp mô tả trực quan, với mục đích nhằm làm cho HS biết được khái niệm khối đa diện và có những biểu tượng ban đầu về khái niệm khối đa diện. ... thể tích khối chóp từ bài trước đó. Khi trình bày định lý này SGK sử dụng khái niệm phân chia khối đa diện thành các khối tứ diện. Khái niệm phân chia khối đa diện thành các khối tứ diện hoàn...

Xem thêm: Nước Tẩy Ăn Mòn Da Tay, Hãy Thực Hiện Các Cách Này Tay Sẽ Mềm Mịn Hẳn

*

*

... là thể tích của khối bát diện đều và thể tích của khối chóp tứ giác đều E.ABCD ta có :Ví dụ 2 : Tính thể tích của khối bát diện đều ABCDEF có cạnh bằng a3.Thể tích của khối chópđáy1.3V ... hAC'A'CB'Chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành ba khối tứ diện bởi các mặt phẳng (A’BC) và (A’B’C) .Hãy kể tên ba khối tứ diện đó :B 19ABCDSOabcdCâu 1 : Cho (H) là khối chóp tứ giác đều ... MNB AABCMNCVV=Gọi V là thể tích khối lăng trụ ta có :Thể tích của khối đa diện ABCMNC’ là: Vậy : Giải:Hãy so sánh thể tích của các khối đa diện C’MNB’A’ và ABCMNC’ với V 27Bài...
*

*