CÁCH LÀM DẠNG BÀI TRUE FALSE NOT GIVEN

YES:khi ý của phần đánh giá (statements) trùng khớp với ý người sáng tác đưa ra trong bài.

Bạn đang xem: Cách làm dạng bài true false not given

NO:khi ý của phần nhận định và đánh giá (statements)trái ngược với ý người sáng tác đã nêu.

NOT GIVEN: Khi thông tin đó không có vào bài xích gọi.

TRUE: Khibài đọc có thông tin cùng khẳng định lên tiếng kia.

FALSE: Khibài xích gọi có ban bố tráingược hoàn toàn.

NOT GIVEN: Khikhông tồn tại đọc tin hoặc quan trọng khẳng định được.

Lưu ý: Nếu nghĩa của statement được giới thiệu chỉ tương tự(similar) thì đáp ánlàFALSE. Đối với dạng bài bác T/F/NG thì trọng trách của chúng ta là sẽ kiếm tìm kiếmfact vì vậy không có vị trí mang lại similar hay nearly the same.

Các bạn học viên đề xuất nắm vững sự khác biệt của dạng thắc mắc YES/NO/NOT GIVEN không giống với TRUE/FALSE/NOT GIVEN:

YES/NO/NOTGIVEN: “opinion – chủ ý cá nhân của tác giả;

TRUE/FALSE/NOT GIVEN nói đến “facts – sự thực bao gồm vào bài”

* Phương pháp làm cho bài xích so với dạng bài xích YES/NO/NOT GIVEN:

Cách 1: Đọc kỹ câu trả lời được mang đến.

Cách 2: Tìm từ khóa (từ bỏ khóa) vào câu nhằm tìmđoạn văn uống phù hợp ứngtrong bài hiểu.

Một số tips hữu ích:

– Các câu có trường đoản cú có nghĩa bạo gan như always, never, only, …lời giải hay là“No”.

– Các câu bao gồm tự can, may, might… lời giải thường là “Yes”.

* Phương thơm pháp có tác dụng bài đối với dạng bài xích TRUE/FALSE/NOT GIVEN:

- Đọc kỹ giải đáp được đến để gọi ý của toàn thể câu (không chỉ là tìm keywords). Hãy gạch men chân sinh sống rất nhiều từ nhưsome hoặc always, all, only... vào câu vấn đáp nhằm đối chiếu với bài gọi.

- Tìm câu trả lời khớp ứng cùng với đọc tin vào bài.

- Đôi khi câu vấn đáp thường xuyên được cho theo vật dụng từ bỏ đoạn văn được mang đến bởi vậy hãy đọc thật kỹ càng các đoạn.

- Câu vấn đáp hay chỉ dẫn cácsynonyms để đánh lừa các thí sinh, do vậy chúng ta hãy chú ý nhé!

*

Ví dụ dạng bài TRUE/FALSE/NOT GIVEN:

lấy ví dụ như 1:Chilies originate in South America & have been eaten for atleast 9,500 years.

Xem thêm: Đồ Dùng Gia Đình Tiện Dụng Thông Minh (Tiện Ích, Dễ Sử Dụng) Cần Biết

A. Chilies come from South America - True.

Đáp án: TRUE

Bởi'come from' đồng nghĩa với'originates'.

B. People began eating Chilies in the last few centuries - False

Đáp án: FALSE

Bởi "it was 9,500 years ago, not a few 100years ago".

C.South Americans were the first people khổng lồ start eating Chilies– Not Given

Đáp án: NOT GIVEN

Bởi: đọc tin không phía bên trong statement được đến.

Ví dụ dạng bài bác YES/NO/NOT GIVEN:

ví dụ như 1:There is as much money khổng lồ be made from the sale of umbrellason rainy days, as there is from cold drinks when the temperaturerises.

A. Cold drinks sell well when it gets warmer.

Đáp án: YES

B. When it rains, older people buy umbrellas.

Đáp án: NOT GIVEN bởi không cất ban bố.

C. The author is a shopkeeper.

Đáp án: NOT GIVEN vì chưng không chứa biết tin.

lấy ví dụ 2:While it has been acknowledged for many years that anincreasing number of animals are bound to lớn become extinct, it isonly recently that the problem has been addressed bypoliticians.

A. Recently people have been writing khổng lồ our politiciansabout animals becoming extinct.

Đáp án: NOT GIVEN vày thông báo ko được đến vào bài bác.

B. We have known for a long time that more species ofanimals will disappear.

Đáp án: YES bởi vì đúng ý với báo cáo được mang đến trong bài: (While it has been acknowledged for many years that anincreasing number of animals are bound khổng lồ become extinct)

C. Politicians have sầu been fighting animal extinction formany years.

Đáp án: NO bởi đáp án ngược với đề bài bác cho: (the problem has been addressed bypoliticians)