CÁCH LÀM BÀI TIẾNG ANH VIẾT LẠI CÂU

Với dạng bài sử dụng cấu tạo viết lại câu là dạng thắc mắc thường trông thấy trong số bài bác thi. Bạn chỉ cần nắm vững các cách làm cấu trúc được liệt kê tiếp sau đây của 4Life English Center (jualkaosmuslim.com) là trọn vẹn lạc quan nhằm thay chắc chắn được điểm cao trong các bài xích thi sắp tới đây.

Bạn đang xem: Cách làm bài tiếng anh viết lại câu

*
Cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

1. Những cấu trúc viết lại câu vào giờ đồng hồ Anh hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu trong giờ Anh tất cả những trường đoản cú, các từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued khổng lồ study our lessons. = In spite of the noise, we continued khổng lồ study our lessons.

(Bất chấp ồn ã, Shop chúng tôi vẫn liên tục học bài xích.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ Anh sử dụng các từ bỏ, cụm từ chỉ nguim nhân (vì chưng vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to lớn, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to work. = Because of the rain, we can’t go to work.

(Vì ttách mưa, chúng tôi không thể đi làm việc.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu thực hiện kết cấu so that và such that (quá … mang đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to lớn see it. = It is such a boring film that no one wants khổng lồ see it. (Đó là một bộ phim truyền hình rầu rĩ đến hơn cả không có ai hy vọng xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that với such that (vượt .. đến mức) dùng thay thế sửa chữa với cấu trúc too lớn (thừa … đến mức không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + khổng lồ V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for hyên to wear.

(Đôi giày này vượt nhỏ tuổi nhằm anh ấy rất có thể với.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too lớn (ko thể) cần sử dụng thay thế với kết cấu enough

S + V + too + Adj. + khổng lồ V = not + Adj. + enough + lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat lớn wear that dress. = Yuri is not thin enough to lớn wear that dress.

(Yuri quá lớn để mặc chiếc váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong giờ Anh cùng với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + lớn V

Ví dụ: To live sầu in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard lớn live sầu alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy thật khó khăn lúc sinh sống một mình nghỉ ngơi nông làng.)

*
Những kết cấu viết lại câu thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu ĐK tương đương vào tiếng Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không mang theo áo tơi yêu cầu bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi chẳng thể đi ra bên ngoài do tôi không tồn tại tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển thay đổi câu có thì ngày nay xong xuôi tủ định lịch sự thì quá khđọng 1-1 (kết cấu the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen hlặng since I was a student.

(Tôi dường như không chạm chán anh ấy kể từ khi tôi còn là một trong sinch viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi đã không gặp gỡ Lucy kể từ lúc công ty chúng tôi tránh ngôi trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu cùng với thì hiện nay xong thanh lịch thì thừa khứ đọng đối kháng (dùng nhà ngữ mang ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh & Hoai have been married for 3 years. (Minch cùng Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu sống thì quá khđọng 1-1 lịch sự thì hiện giờ chấm dứt tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five sầu. = Jenny has been playing guitar since he was five sầu. (Jenny đã nghịch guitar trường đoản cú lúc lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi cần sử dụng kết cấu it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go home until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went trang chính. (Mãi đến khi Hoa có tác dụng chấm dứt phần đa các bước, anh mới về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu giờ Anh cùng với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời hạn làm cho gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + to V

Ví dụ: Benny walks khổng lồ school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to walk lớn school. (Benny mất 15 phút ít đi dạo mang đến ngôi trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng kết cấu viết lại câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh:

Chuyển đổi câu đối chiếu hơn thành đối chiếu nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam giới. (Theo tôi, không chỗ nào không giống bên trên trái khu đất hoàn toàn có thể đẹp hơn đất nước hình chữ S.)

Chuyển thay đổi câu so sánh bằng thành đối chiếu hơn cùng ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của mình ko lớn bởi bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to thêm bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu tiếng Anh cùng với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have sầu never watched this film before. (Tôi chưa bao giờ xem bộ phim truyện này trước đó.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu tạo started/began lịch sự thì ngày nay trả thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy đang học tập / vẫn học tiếng Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao bọn họ ko ra bên ngoài đi dạo?” cô bé nói. = Cô gái kiến nghị ra ngoài quốc bộ.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy ở một chút! = Còn về việc sinh hoạt một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go lớn bed. = It‘s (high/about) time you went lớn bed.

(Đã cho tới lúc bé đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu trúc Supposed to V

It’s one’s duty to vị something⇔ S + be + supposed lớn vì something

Ví dụ: It’s your duty khổng lồ protect me.

↔ You are supposed khổng lồ protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu trúc would prefer với would rather

S + would prefer + sb + khổng lồ V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not lớn stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi mong muốn bạn ko thức khuya. = Tôi thà rằng các bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu trúc prefer và would rather

S + prefer + doing st to doing st⇔ S + would rather + do st than bởi vì st

Ví dụ: I prefer staying at home to lớn hanging out with hlặng. = I would rather stay at home page than hang out with him.

Xem thêm: Hiệp Định Cptpp Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Cptpp Hiệp Định Cptpp

(Tôi say mê ở nhà rộng nhằm đi dạo cùng với anh ấy. = Tôi thà trong nhà còn hơn đi chơi cùng với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (vào trường thích hợp công ty tự ở cả hai câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + to lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us to sleep.

(Bố tôi đã tắt TV để chúng tôi rất có thể ngủ. = Bố tôi sẽ tắt TV nhằm Shop chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upphối about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để bạn yêu cầu tức bực về điều này. = Không có lợi gì khi bạn khó tính về vấn đề đó.)

2. Một số kết cấu viết lại câu trong tiếng Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: Do you understvà the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Quý Khách gồm biết về kết cấu ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage lớn vì chưng sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed khổng lồ dig the Panama cannel

(Chúng tôi sẽ quản lý để đào kênh Panama)

At no time + dạng đảo ngữ: không bao giờ, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vị I think she loves me

(Không dịp nào tôi nghĩ rằng cô ấy yêu tôi)

3. Cách viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết lại câu vào một thời gian ngắn thêm các bạn đề xuất sưu tập và làm càng những chủng loại câu càng giỏi. Sau kia đọc đi gọi lại để nằm trong lòng các cấu trúc câu. Nên làm theo 4 bước tiếp sau đây nhằm giành được tác dụng xuất sắc nhất:

Cách 1: Đọc kỹ câu đến trước cùng cố gắng phát âm toàn diện ý của câu kia. Chụ ý đến những từ bỏ khóa, S và V. Phân tích cấu trúc được thực hiện làm việc câu cội.Bước 2: Lưu ý phần lớn tự mang lại trước. Đưa ra phát minh viết lại câu sử dụng biện pháp khác, cấu tạo khác mà lại vẫn duy trì được ý nguim vẹn của câu đến trước.Bước 3: Viết câu bắt đầu. Chú ý đến: Chủ ngữ với động trường đoản cú bắt đầu, thì của câu bắt đầu, chăm chú sự biến hóa của những các tự tương xứng (nlỗi although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại với kiểm tra lỗi

4. Một số mẹo Khi có tác dụng bài xích tập viết lại câu trong tiếng Anh

*
Một số mẹo Khi làm bài bác tập viết lại câu vào tiếng Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là 1 trong trong những bài bác tập giờ đồng hồ Anh thường nhìn thấy. Chúng ta gồm một số mẹo Khi làm cho bài xích tập viết lại câu được nhiều tín đồ học giờ Anh vận dụng như:

Dùng một kết cấu vào giờ Anh khăng khăng nào kia tương đương về nghĩa với câu gốc.Chuyển từ thể thức dữ thế chủ động lịch sự thể thức thụ động.Chuyển từ bỏ thể thức trực tiếp quý phái thể thức con gián tiếp.Về thì: buộc phải viết thuộc thì cùng với câu vẫn cho vào đề bài bác.Về ngữ pháp: câu viết lại cần tuân theo đúng ngữ pháp của kết cấu giờ đồng hồ Anh được thực hiện. Một số cấu trúc nên lưu ý là: câu bị động, trằn thuật, ao ước ứih và so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau thời điểm chấm dứt phải không biến đổi nghĩa đối với ban sơ.Dường như còn bắt buộc để ý tới vấn đề áp dụng những liên tự nlỗi before, after tốt for, since…

5. bài tập viết lại câu có đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used to lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave sầu me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have sầu a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from Nam Dinch khổng lồ Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity hlặng didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a maps, I wouldn’t have sầu gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the car is thought to lớn be abroad.It takes four hours khổng lồ drive from Nam Dinh lớn Ha Noi.The rain was too heavy for you to lớn go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đây là tổng thích hợp các cấu tạo viết lại câu của 4Life English Center (jualkaosmuslim.com) mong muốn sẽ giúp bạn gồm thêm được không ít kỹ năng giỏi và bổ ích. Chúc các bạn đạt điểm trên cao trong số kỳ thi sắp đến tới!