CÁCH HỦY FACE

Làm sao để xóa dài lâu thông tin tài khoản Facebook Lúc không hề mong muốn thực hiện Facebook nữa, nội dung bài viết này đã lí giải các bạn.


*
*
*
*
*
*
*
*
Cài đặt" src="https://jualkaosmuslim.com/wp-content/uploads/2014/02/huong-dan-khoa-facebook-vinh-vien-tren-dien-thoai-1.jpg" alt="Nhấn nút 3 sọc kẻ ngang góc dưới cùng bên buộc phải cửa sổ vận dụng chọn Cài đặt & Quyền riêng tứ -> Cài đặt" width="400" height="711" srcset="https://jualkaosmuslyên.com/cach-huy-face/imager_8_150666_700.jpg" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />