CÁCH DÙNG THROUGH

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú jualkaosmuslim.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Cách dùng through

We use across as a preposition (prep) and an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side khổng lồ the other of something which has sides or limits such as a thành phố, road or river: …
We use across as a preposition (prep) and an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side lớn the other of something which has sides or limits such as a đô thị, road or river: …
We use over as a preposition và an adverb lớn refer lớn something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side to lớn another: …
When we talk about movement from one side to lớn another but ‘in something’, such as long grass or a forest, we use through instead of across: …
We use across as a preposition (prep) và an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side to lớn the other of something which has sides or limits such as a đô thị, road or river: …
We use across as a preposition (prep) and an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side to the other of something which has sides or limits such as a thành phố, road or river: …
We use over as a preposition và an adverb to lớn refer khổng lồ something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side to another: …
When we talk about movement from one side khổng lồ another but ‘in something’, such as long grass or a forest, we use through instead of across: …
A through train or bus goes all the way from one place lớn another place without the passenger having to change trains or buses.
We use across as a preposition (prep) & an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side lớn the other of something which has sides or limits such as a thành phố, road or river: …
We use across as a preposition (prep) and an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side to the other of something which has sides or limits such as a thành phố, road or river: …
We use over as a preposition & an adverb lớn refer lớn something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side to another: …
When we talk about movement from one side to lớn another but ‘in something’, such as long grass or a forest, we use through instead of across: …

Xem thêm: Cách Tải Và Cài Đặt Đột Kích Phiên Bản Mới Từ Vtc Online Đơn Giản

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập jualkaosmuslim.com English jualkaosmuslim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message