Bộ quy chế an toàn hàng không

Sở quy định an ninh sản phẩm ko dân dụng lĩnh vực tàu bay cùng khai quật tàu bay năm 2011 cùng các sửa đổi, bổ sung cập nhật năm năm nhâm thìn, 2017, 2018.///Vietphái mạnh Aviation Regulations 2011 & its amendments năm 2016, 2017, 2018.


Phần 1 Các Chính sách, Thủ tục và Định nghĩaPart 1General Policies, Procedures & DefinitionsTải về P1Download P1Phần 2 Đăng cam kết quốc tịch tàu bayPart 2 Nationality Registration of AircraftTải về P2Download P2Phần 3Cấp bản thảo lần thứ nhất cùng với tàu cất cánh với khai quật tàu bayPart 3 Aircraft and Component Original CertificationTải về P3Download P3Phần 4Duy trì tiêu chuẩn chỉnh đủ ĐK bay của tàu bayPart 4 Continuing Airworthiness of AircraftTải về P4Download P4Phần 5 Phê chuẩn tổ chức triển khai bảo trì tàu bayPart 5 Approved Aircraft Maintenance OrganizationTải về P5Download P5Phần 6: Quy định về phương tiện cùng máy của tàu bayPart 6: Required Instruments and EquipmentTải về P6Download P6Phần 7 Giấy phép nhân viên cấp dưới hàng khôngPart 7 Aviation Personnel LicenseTải về P7Download P7Phần 8Giấy chứng nhận mức độ khỏePart 8 Aviation Medical CertificationTải về P8Download P8Phần 9 Phê chuẩn chỉnh tổ chức huấn luyện và giảng dạy mặt hàng không Part 9 Approved Training OrganizationTải về P9Download P9Phần 10 Khai thác tàu bayPart 10 Operation of AircraftTải về P10Download P10Phần 11 Công câu hỏi bên trên khôngTải về P11Phần 12 Phê chuẩn chỉnh với đo lường và thống kê bạn khai thác tàu bayPart 12: Air Operator Certification & AdministrationTải về P12Download P12Phần 13 Các thử dùng bổ sung cập nhật so với Việc chuyên chởhànhkhách so với tàu bay bao gồm số lượng trường đoản cú đôi mươi quý khách trngơi nghỉ lênPart 13 Addtional Passenger Carrying Requirements forAircraft having 20 or more passengersTải về P13Download P13Part 14 Các trải nghiệm về trình độ đối với nhân viên hàngkhông của người khai quật tàu cất cánh tất cả AOCPart 14: Qualification Requirements for AviationPersonnel of AOC OperatorTải về P14 Download P14Phần 15: Quản lý mệt mỏiPart 15: Fatigue ManagementTải về P15 Download P15Phần 16: Kiểm rà soát khai quật của bạn khai thác cóAOCPart 16: AOC Operational ControlTải về P16Download P16 Phần 17 Trọng mua, thăng bằng và bản lĩnh tàu cất cánh củangười có AOCPart 17 AOC Mass, Balance và PerformanceTải về P17Download P17Phần 18 Vận giao hàng nguy khốn bởi đường hàngkhôngPart 18 Transportation of Dangerous Goods by AirTải về P18Download P18Phần 19: Báo cáo với điều tra tai nạn ngoài ý muốn, sự nắm tàu bayPart 19: Aircraft Accident and Incident Reporting andInvestigation RequirementsTải về P19Download P19
Tải về P20Download P20Phần 21 Cấp giấy ghi nhận cho tàu cất cánh với các sảnphẩm của tàu bayPart 21 Issuance of Certificate for Aircraft & Products,Equipments of AircraftTải về P21Download P21Phần 22 Gigiết hại người khai thác tàu cất cánh nước ngoàiPart 22 Monitoring Foreign Aircraft OperatorsTải về P22Download P22Phần 23: Máy bay động cơ tua bin bội phản lực cùng sản phẩm cất cánh thân rộng lớn vào chuyển động mặt hàng ko chungPart 23: General Aviation: Corporate Operators, Turbojetvà Large AircraftTải về P23Download P23

Chuyên mục: Blogs