Biên Bản Kiểm Tra Chuyên Đề Giáo Viên Thcs

... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….……… Biên kết thúc lúc ………………… ………………… ngày GV ĐƯỢC KIỂM TRA (Ký ghi họ tên) NGƯỜI KIỂM TRA (Ký ghi họ tên) HIỆU TRƯỞNG (Ký, đóng dấu ghi họ tên)...

Bạn đang xem: Biên bản kiểm tra chuyên đề giáo viên thcs


*

... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… III XẾP LOẠI:…………………………………………………………………… Ý kiến Giáo viên kiểm tra (Ký ghi họ tên) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… HIỆU TRƯỞNG CÁN BỘ KIỂM TRA (Ký ghi họ tên) L ê Thị Thành ...
*

... Độc lập - Tự - Hạnh phúc Biên kiểm tra Chuyên đề: Thực quy chế chuyên môn Đoàn kiểm tra đợc thành lập theo định số/ ngày/ ./20của tiến hành kiểm tra chuyên đề thực quy chế chuyên môn từ ngày 22./10/2013.đến ... điểm ghi vào biên ) Đối tợng đợc kiểm tra ( Ký ghi rõ họ, tên ) Trung Kênh, ngày19 tháng 10 năm 2013 T.M Đoàn kiểm tra Biên kiểm tra Chuyên đề: Thực quy chế chuyên môn Đoàn kiểm tra đợc thành ... Đoàn kiểm tra Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Biên kiểm tra Chuyên đề: Thực quy chế chuyên môn Đoàn kiểm tra đợc thành lập theo định số/ ngày/ ./20của tiến hành kiểm tra...
*

... họach kiểm tra nội bộ, kèm lịch kiểm tra toàn diện giáo viên, lịch kiểm tra chuyên đề giáo viên, lịch kiểm tra phận - Biên kiểm tra chuyên đề - Biên kiểm tra phận - Biên kiểm tra HĐSPGV - Các báo ... …………………………………………………………………………………………… Biên lập lúc ………………… ………………… ngày NGƯỜI KIỂM TRA (Ký ghi họ tên) HỒ SƠ KIỂM TRA NỘI BỘ Hồ sơ kiểm tra nội xếp theo năm học gồm: - Quyết định thành lập ban kiểm tra nội - Kế họach kiểm tra nội ... ban P Hiệu trưởng P Trưởng ban P Hiệu trưởng P Trưởng ban Ghi Thư ký Tổ khối trưởng Thành viên Tổ khối trưởng Thành viên Tổ khối trưởng Thành viên Tổ khối trưởng Thành viên 10 Tổ khối trưởng...
*

... sức khoẻ định kỳ cho học sinh: Đợt1:ngày Đợt 2:ngày Đạt ./ 3đ (Mỗi lợt / năm học cho 1,5 điểm, tối đa cho điểm) 5.Số học sinh tham gia BHYT: .Đạt % Đợc .đồng Đạt /5đ 6.Số học sinh tham gia BHTT: ... dạy GDTC( 1đ): Quần áo đ /năm. Phụcấp .đ/tiết 11 Kết xã hội hoá GD công tác TDTT: /2đ (Cứ 1.000.000đ cho 0,5 điểm đến tối đa (nếu có hồ sơ thu, chi minh chứng) III.thực công tác y tế trờng học ... giá vệ sinh, khoa học : /0,5 đ (T.0,5đ ,Khá.0,25đ,TB.0đ) - Tủ thuốc : /0,5đ(T.0,5đ ,Khá.0,25đ, TB.0đ) II.thực công tác giáo dục thể chất(35 điểm) đạt ./35đ 1.Có kế hoạch công tác GDTC lu trờng:...
*

... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… HIỆU TRƯỞNG CÁN BỘ KIỂM TRA (Ký ghi họ tên) L ê Thị Thành ... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Thực đổi phương pháp dạy học a Ưu điểm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...
... Theo kế hoạch cụm chuyên môn Tại trường : - Các tổ chuyên môn tập trung bồi dưỡng theo kế hoạch chuyên đề đăng kí đầu năm - CBQL, GV tự học tự nghiên cứu - Bồi dưỡng thông qua hội thảo Tổ chức ... việc thực nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016- 2017 (có xác nhận Tổ trưởng chuyên môn) +) Bài kiểm tra (hoặc thu hoạch) để đánh giá kết BDTX II) Chuyên đề Chuyên đề tổ khối: a/ Nội dung: ... Huyện: Tham gia học Nhiệm vụ năm học 2016- 2017, chuyên đề dạy học theo VNEN, CGD, Bàn tay nặn bột, Chuyên đề dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch, … chuyên đề dạy học môn theo kế hoạch Phòng GD-ĐT...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chọn Cà Vạt Phù Hợp Với Áo Sơ Mi Nam, Cách Chọn Cà Vạt Phù Hợp Với Áo Sơ Mi Của Bạn


KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2016 2017 TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG Môn: Giải tích 12


... TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Trang 10 111 2/2 - Mã đề: 10 1 011 128 410 1 011 12 813 2274 A B C D SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK KIỂM TRA TIẾT - NĂM HỌC 2 016 - 2 017 TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG Môn: Giải tích 12 - tiết 24 ... TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Trang 10 111 2/2 - Mã đề: 10 1 011 128 410 1 011 12 813 2274 A m = ± 10 B m = 1 C m = ±3 D m = ± & ĐT ĐĂK LĂK KIỂM TRA TIẾT - NĂM HỌC 2 016 - 2 017 TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG Môn: ... <-4; -1> x là: TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Trang 10 111 2/2 - Mã đề: 10 1 011 128 410 1 011 12 813 2274 − 37 37 − 37 ;7 B C − 7;−37 D − 7; 4 & ĐT ĐĂK LĂK KIỂM TRA TIẾT - NĂM HỌC 2 016 - 2 017 TRƯỜNG THPT HAI...
... ĐƯỢC KIỂM TRA: (Ký ghi họ tên) …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….…………………………… Biên ... ……………………………………………………………………….…………………………… Biên kết thúc lúc ………………… ………………… ngày HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Thành NGƯỜI KIỂM TRA (Ký ghi họ tên) ...
... gian kiểm tra: 2.2.1 Hồ sơ chuyên môn: Từ 02/3 /2009 đến 13/3 /2009 2.2.2 Dự giờ: - Cấp khoa: Từ 16/3 /2009 đến 24/4 /2009 - Cấp trờng: Nhà trờng bố trí dự khoa nh sau: + Khoa Mầm non : Từ 23/3 /2009 ... phòng Đào tạo- NCKH; Lãnh đạo khoa III.Tổ chức thực - Các khoa: + Tự xây dựng kế hoạch tổ chức dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn gửi lịch dự đến Bộ phận đảm bảo chất lợng (phòng ĐT-NCKH) để tổng ... GV khoa kế hoạch dự nhà trờng + Tổng hợp kết kiểm tra gửi phòng Đào tạo - NCKH(bộ phận Đảm bảo chất lợng) chậm ngày 29/4 /2009 để phòng tổng hợp báo cáo lãnh đạo nhà trờng - Phòng Đào tạo - NCKH:...
... DIỆN TRƯỜNG ĐƯỢC KIỂM TRA ĐOÀN KIỂM TRA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (Áp dụng cho trường ... DIỆN TRƯỜNG ĐƯỢC KIỂM TRA PHÒNG GIÁO DỤC ĐOÀN KIỂM TRA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập – Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC ... DIỆN TRƯỜNG ĐƯỢC KIỂM TRA PHÒNG GIÁO DỤC ĐOÀN KIỂM TRA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập – Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC...
... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” Đoàn tra thành lập theo Quyết định số / QĐ- GD ngày tháng ... …………………………………………………………………………………………… Biên tra kết thúc vào lúc….…giờ… phút, ngày.… tháng … năm 200… ĐD ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA ( Ký, họ tên, đóng dấu) ( Ký, họ tên) ... ……………………………………………………………………………………………… Đợt tra kết thúc vào lúc….…giờ… phút, ngày.… tháng … năm 200… ĐD ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA ( Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA ( Ký, họ tên) UBND THÀNH PHỐ...
... Hình thức, nội dung đề kiểm tra đáp án Nhược điểm 2.2.2 Chấm, chữa kiểm tra; nhập điểm, tính điểm TB xếp loại học sinh KIỂM TRA KẾT QUẢ GIẢNG DẠY CỦA NHÀ GIÁO 3.1 Kiểm tra trực tiếp học sinh hình ... thú học tập cho học sinh b2 Biện pháp tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân làm việc theo nhóm; giáo viên đánh giá kết làm việc học sinh Kết học tập học sinh Ưu điểm thể qua tiết học 1.4.1 Học ... tự luận, vấn đáp học sinh sau dự ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN 3.2 Kiểm tra gián tiếp kết giảng dạy từ kiểm tra viết học sinh kết theo số gọi tên, ghi điểm lớp KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...
... : 3.1 Ưu điểm : Thư viện: Thực tương đối tốt phòng đề cho thư viện trường học 3.2 Hạn chế : Thư viện: Lượng sách tham khảo Chưa biên soạn thư mục 3.3 Đề xuất - Kiến nghị : Thư viện: Cấp thêm sách ... ĐDDH, số bị hư hỏng Biên kết thúc vào lúc 16 giờ30, ngày 30 tháng 11 năm 2010 Hiệu trưởng D/Hồ sơ Tài /Thư viện/ Maubienbankiemtra 2010-2011 Tổ kiểm tra -5- Ghi chú: Mẫu thực hàng năm (nếu có thay ... học kỳ I 1.2 Việc thực kiểm kê tài sản trang thiết bị thư viện cuối năm học (trong hè 2010): - Quyết định thành lập tổ kiểm kê (Hiệu trưởng ký định thành lập) Có - Biên kiểm kê Có - Danh mục tài...
... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… III Kết luận kiểm tra: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Biên kiểm tra kết thúc vào hồi … … phút … ngày … tháng… năm 201… Điền Quang, ngày … Tháng năm 20… ...
Từ khóa: biên bản kiểm tra chuyên đề trường thcsbien ban kiem tra thu vien nam hoc 2014 2015biên bản thanh tra chuyên đề giáo viên tiểu họcbiên bản kiểm tra chuyên mônmẫu biên bản kiểm tra chuyên mônbiên bản kiểm tra chuyên môn giáo viênmẫu biên bản kiểm tra y tế trường họcbiên bản kiểm tra chuyên môn mầm nonbiểu mau bien ban kiem tra thu vien nam 2014biên bản kiểm tra tài sản trường họcbiên bản kiểm tra đồ dùng dạy họcbiên bản kiểm tra tài chính trường họcbiên bản kiểm tra thiết bị tin họcbiên bản kiểm tra thiết bị trường họcbiên bản kiểm tra thiết bị dạy họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau