Bản vẽ trục vít

Bài 11. Nội dung bài học: BỘ I. Công dụng TRUYỀN II. Vẽ qui ước trục vít III. Vẽ qui ước bánh vít BÁNH IV. Vẽ qui ước cỗ truyền VÍT  các bài luyện tập áp dụng TRỤC VÍT

I. Công dụng Sở truyền bánh vít – trục vkhông nhiều dùng để truyền hoạt động con quay giữa hai trục chéo nhau (hay vuông góc), trục vít thường là trục dẫn. Ưu điểm: 1. Tỷ số truyền to, vì nhưng Z1=(14). 2. Làm vấn đề êm 3. Có tài năng trường đoản cú hãm 4. Độ đúng đắn động học tập cao Nhược điểm: 1. Hiệu suất phải chăng. 2. Sinc nhiệt độ các. 3. Giá thành của bánh vkhông nhiều cao

(Worm shaft) 1. Cấu tạo 2. Các thông số kỹ thuật 3. Vẽ qui ước 4. Ghi số liệu trên phiên bản vẽ  bài tập áp dụng

1. Cấu chế tạo ra trục vít Trục vkhông nhiều tất cả kết cấu tương tự trục ren, một vài trục vít hay dung gồm: 1) Trục vít trụ: có ren hình thành trên mặt trụ, hình 1. 2) Trục vít lõm (globoid): ren có mặt xung quanh lõm tròn luân chuyển gồm mặt đường sinch là 1 trong cung tròn, hình 2. Trục vkhông nhiều Hinh 1. Hinc 2. Trục vít tất cả ren phía xoắn phải hoặc hướng xoắn trái và gồm từ một đến 4 mai mối.

Bạn đang xem: Bản vẽ trục vít

2. Các thông số kỹ thuật của trục vít 1. Đường kính vòng chia (d1): d1 = mq b1 m, Z1 cùng Z2 2. Đường kính vòng đỉnh (da1): da1 = m(q+2) fx45° 16 trăng tròn 3. Đường kính vòng lòng (df1): df1 = m(q-2,4) dk 4. Chiều cao đỉnh ren (ha): ha = m hf 5. Chiều cao chân ren (hf): hf = 1,2m df1 ha d1 da1 6. Chiều dài phần bao gồm ren: b1  m(C1+C2Z2)  Ren có một hoặc 2 đầu mối: C1=11 và C2=0,06  Ren tất cả 3 hoặc 4 đầu mối: C1=12,5 cùng C2=0,09; Z2 là số răng của bánh vkhông nhiều 7. Mặt trụ dk: dk = 0,9df Bảng tra hệ số m 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 biến dạng “q” q 10 9 8 theo môđun “m”

3. Vẽ qui ước trục vkhông nhiều 1. Trên hình chiếu dọc trục 2. Trên hình chiếu vuông góc cùng với trục ‒ Đường sinc khía cạnh đỉnh: vẽ đường nét lập tức đậm ‒ Đường tròn đỉnh: vẽ đường nét ngay thức thì đậm. ‒ Đường sinh chia: vẽ đường nét chnóng gạch ốp mảnh ‒ Đường tròn chia: vẽ nét chấm gạch ốp mhình họa ‒ Đường sinc phương diện đáy: vẽ nét tức tốc mhình họa. ‒ Đường tròn mặt đáy: ko vẽ. Đường sinch đỉnh Đường sinh phân tách Đường sinch đáy Đường tròn đỉnh dk dk Đường tròn chia

3. Vẽ qui ước trục vkhông nhiều Cách 2. Chọn hình màn biểu diễn (trục vít đặt ở ngang) ví dụ như 1: Tính toán thù và vẽ trục vít theo qui ước, biết: m=5, Z2 = 22, mép vát nhị phương diện Hình chiếu đứng: Hình cắt cạnh: đầu 3x45o trục vkhông nhiều hai mai dong. tuy vậy tuy vậy với trục MP cắt vuông góc của trục vkhông nhiều với trục của trục vkhông nhiều Bước 1. Tính toán thù những thông số theo m với Z2 - Hệ số 2 lần bán kính của trục vít: m=5 thì q = 9 - Đường kính vòng chia: d1 = mq =45 - Đường kính vòng đỉnh: da1 = m(q+2) = 55 - Đường kính vòng đáy: df1 = m(q-2,4) = 33 - Chiều lâu năm răng: b1 = m(11+0,06Z2) = 62 - Đường kính trụ bậc: dk = 0,9df1 = 30

3. Vẽ qui ước trục vkhông nhiều Cách 3. Trình tự vẽ (vẽ hình chiếu cạnh trước) 3x45° A A-A dk Ø33 Ø45 Ø55 Lưu ý: 1. Trên hình chiếu cạnh, ko vẽ mặt đường tròn lòng ren 2. Trên hình giảm cạnh, đường tròn đáy ren vẽ nét đậm.

4. Ghi số liệu đến trục vkhông nhiều 1. Kích thước ghi bên trên hình màn trình diễn  da1(dung sai) (trích TCđất nước hình chữ S 1810:1976) fx45° b1 a. Đường kính mặt trụ đỉnh da1 với dung không nên. b. Chiều nhiều năm ren b1 c. Kích thước mxay non f hoặc bán kính góc lượn  hiện ra giữa khía cạnh mút cùng mặt trụ đỉnh. d. Bán kính góc lượn chân ren. e. Độ nhám mặt phẳng ren và mặt trụ đỉnh. 2. Kích thước ghi trong bảng thông số kỹ thuật (trích TCVN 1810:1976) - Góc nâng vít  = (5o20o):   Z1 q - Cách ren trục vít: P1 = m

Trình  da1(dung sai) bày bản fx45° Yêu cầu kỹ thuật b1 1. Trục vít có độ cứng 350HB vẽ cụ thể C4455 1:1 trục TV-01 vkhông nhiều 1. Khung bản vẽ, khung tên 2. Các hình trình diễn 3. Bảng thông số 4. Yêu cầu chuyên môn khác.

Trình Phần ren bày đồng bộ bạn dạng vẽ cụ thể trục vít

III. BÁNH VÍT (Worm gear) 1. Cấu sản xuất 2. Các thông số kỹ thuật của bánh vít 3. Vẽ qui ước 4. Ghi số liệu bên trên bạn dạng vẽ  những bài tập áp dụng

1. Cấu tạo thành Bánh vkhông nhiều bao gồm kết cấu như là bánh răng trụ. Tuy nhiên, răng của bánh vít được hình thành cùng bề mặt xuyến. Đường kính vòng phân chia với môđun m được xác minh bên trên mặt cắt ngang (mặt cắt vuông góc với trục của bánh vít). Vật liệu chế tạo bánh vkhông nhiều thường là thích hợp màu sắc. Mặt cong

2. Các thông số của bánh vkhông nhiều Ký hiệu Công thức d1 Rf2 R2hhff d2 = mZ2 2  ha d2 da2 = d2 + 2m = m(Z2 + 2) R2  da2 df2 = d2 – 2,4m = m(Z2 – 2.4) Lm df2 Ra 2  d1  ha aw aw b2 2 Rf 2  d1  hf 2 dm b2 b2 = 0,75da1 = 0,75m(q+2) df2 d2 da2  2 = 90o  100o aw aw  d1  d2  0,5mq  Z2  2 ha ha = m  m: tế bào đun (TCH) hf hf = 1,2m  Z2: số răng của bánh vít

2. Các thông số của bánh vkhông nhiều Vành răng R2 Ra2 Rf2 damét vuông dmét vuông dfmét vuông df2 d2 da2 Hình cắt dọc trục của bánh vít

3. Vẽ qui ước bánh vit 2. Trên hình chiếu vuông góc cùng với trục ‒ Đường tròn đỉnh Khủng (dam2): vẽ nét lập tức đậm. 1. Trên hình chẻ dọc trục ‒ Đỉnh răng: vẽ đường nét liền đậm ‒ Đường tròn phân chia nhỏ dại (d2): vẽ đường nét gạch ốp ‒ Vòng chia: vẽ đường nét chấm gạch men mhình ảnh chnóng mhình họa ‒ Đáy răng: vẽ đường nét tức khắc đậm. ‒ Chiều cao răng không biến thành cắt. ‒ Đường tròn khía cạnh đáy: không vẽ. Đường tròn phân chia Đáy răng Vòng phân tách Đỉnh răng Đường tròn đỉnh lớn

2. Vẽ qui ước bánh vkhông nhiều lấy ví dụ 2: Tính toán thù với vẽ bánh vít theo qui ước, biết: m=5, Z2 = 22, góc ôm 90o 2 lần bán kính lỗ 26, rãnh then bằng. Bước 1. Tính tân oán các thông số kỹ thuật theo m với Z2 Bước 2. Chọn hình màn biểu diễn - Hệ số đường kính của trục vít: m=5 thì q = 9 Hình cắt đứng Hình chiếu cạnh - Đường kính vòng chia của trục vít: d1 = mq (hình chẻ dọc trục) (Hình chiếu vuông - Khoảng bí quyết trục aw = (d1+d2)/2 = m(q+Z2)/2 - Vòng chia: R2=dmột nửa góc với trục) - Vòng đỉnh: Ra2 = dmột nửa - ha - Vòng đáy: Rf2 = dmột nửa + hf - Chiều lâu năm răng: b2 = 0,75da1 = 0,75m(q+2) - Đường kính, chiều lâu năm moayơ (tham khảo bánh răng trụ) - Bề rộng lớn và độ sâu rãnh then bên trên lỗ (tìm hiểu thêm then bằng)

3. Trình từ vẽ bánh vkhông nhiều theo qui ước B1. Vẽ hệ thống đường trục Rf2 O1 Ra2 theo aw.  R2 B2. Tại O1, Ogấp đôi lượt vẽ những aw aw b2O2 b cung R2, Ra2, Rf2. dmLm B3. Tại O1, O2 lần lượt vẽ góc ôm 2. B4. Vẽ chiều rộng b2 B5. Vẽ moayơ theo dm với Lm B6. Vẽ 2 lần bán kính lỗ (chiều rộng b cùng độ sâu t2 của rãnh then trên lỗ tra bảng tra theo đường kính trục đính.

4. Ghi số liệu mang đến bánh vít Kích thước ghi bên trên hình màn trình diễn Mép vạt f Ra2 (trích TCViệt Nam 1810:1976) a. Đường kính khía cạnh trụ đỉnh da2 và dung không nên. damét vuông b. Đường kính vòng đỉnh lớn số 1 damét vuông của vành răng da2(dung sai) c. Chiều rộng lớn vành b2 d. Bán kính cung lõm Ra2 của khía cạnh đỉnh. e. Kích thước mxay non f hoặc nửa đường kính góc lượn  hình thành thân mặt mút và mặt trụ đỉnh. f. Độ nhám bề mặt răng. b2

Trình Ra2 b(dung sai) bày bạn dạng dam2 b2 Yêu cầu kỹ thuật: da2(dung sai)Lm 1. vẽ bỏ ra 2. ngày tiết dl? dm bánh d+t2 vkhông nhiều BCuCSnu10Pb1 1:1 1. Khung bản vẽ, khung tên BV-01 2. Các hình biểu diễn 3. Bảng thông số kỹ thuật 4. Yêu cầu chuyên môn không giống.

Xem thêm: Mua Bán Nhà Đất Vinh ☑️ Public Group, Bán Nhà, Đất Thành Phố Vinh

bài tập áp dụng 1 Tính toán với vẽ bánh vít theo qui ước nlỗi hình, biết: m=5, Z2 = 22, 2=100o, đường kính lỗ 30milimet gồm rãnh then bằng, các mxay vạt 3x45o bánh vít được truyền hoạt động vì chưng trục vkhông nhiều nhì làm mối.

IV. Vẽ qui ước BỘ TRUYỀN BÁNH VÍT-TRỤC VÍT Trục vít Bánh vít

Vẽ qui ước bộ truyền bánh vít – trục vkhông nhiều aw B1. Tính toán thù những thông số kỹ thuật của bánh vkhông nhiều cùng trục vkhông nhiều theo bí quyết. B2. Vẽ hệ thống mặt đường trục theo khoảng cách trục aw. B3. Lần lượt vẽ trục vkhông nhiều, bánh vít.

Trình 1dt bày 2 aw bản 34 da1 vẽ chi damét vuông máu bánh vít 4 000104 Then bằng 1 CT45 bxhxL 3 000113 Trục 2 000102 Bánh vkhông nhiều 1 C45 1 0001011 Trục vít 1 BCuSn10Pb1 m, Z2 TT Ký hiệu Tên Điện thoại tư vấn 1 CT45 m, Z1 1. Khung bản vẽ, size thương hiệu SL Vật liệu Ghi chụ 2. Các hình màn trình diễn 3. Bảng thông số Công dụng: Bộ truyền bánh vít- trục vkhông nhiều Người vẽ BT BÁNH VÍT 4. Yêu cầu kỹ thuật không giống. dùng để truyền vận động giữa nhị Kiểm tra trục chéo nhau. 1:1 Trường ……………………………… BVL 01 Lớp ………………….… STT ….......

Xem thêm: Hình Ảnh Sex Xuất Tinh, Phụt Tinh Vào Lồn Gái Bắn Tinh, Xem Ảnh Sex Xuất Tinh Vào Lồn

các bài tập luyện vận dụng 2 Tính tân oán và vẽ qui ước bộ truyền bánh vít trục vkhông nhiều nlỗi hình mặt, biết: 1. Bánh vít: m=5, Z2=39 2= 100o, 2 lần bán kính lỗ 30milimet có rãnh then bằng, các mxay vát gồm form size 3x45o (moayơ thi công trụ trơn). 2. Trục vít gồm ren hai mai mối, đường kính lỗ 22mm gồm rãnh then bằng.


Chuyên mục: Blogs