Ban thi đua khen thưởng thành phố hà nội

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI *****

Số: 78/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vày – Hạnh phúc ******

Hà Nội Thủ Đô, ngày 10 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHENTHƯỞNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Ban thi đua khen thưởng thành phố hà nội

Ban hành đương nhiên Quyết định này bạn dạng “Quy chế vận động củaHội đồng Thi đua - Khen thưởng thị trấn Hà Nội”.

Quyết định này có hiệu lực hiện hành sau 10ngày Tính từ lúc ngày ký kết.

Điều 3.Chánh Văn uống chống UBND Thành phố, Trưởng ban Ban Thi đua –Khen thưởng trọn thành thị, Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị thành, Thủtrưởng các Ssinh sống, Ban, ngành, UBND những quận, thị xã và các đơn vị chức năng có liên quan chịutrách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận: - Hội đồng TĐKT TW; - Ban TĐKT TW; (để báo cáo) - TT Thành ủy – HĐND – Ủy Ban Nhân Dân TP; (để báo cáo) - Như Điều 3; - Ban TĐKT TP.. - Lưu./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI(Ban hành cố nhiên Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 10 mon 7 năm2007 của UBND thị trấn Hà Nội)

Cmùi hương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh:

Quy chế này phương pháp về yếu tắc,số lượng, chính sách chuyển động cùng mối quan hệ công tác của Hội đồng Thi đua – Khenthưởng thành phố (Sau đây call tắt là Hội đồng).

Điều 2. Thànhphần Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịchỦy Ban Nhân Dân thị thành.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồnglà Trưởng Ban Thi đua – Khen ttận hưởng tỉnh thành.

3. Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủtịch Ủy ban MTTQ thành phố; Chủ tịch Liên đoàn lao cồn thành phố.

4. Các member Hội đồng gồm:

Đại diện Thường trực HĐND thành phố;đại diện thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáoThành ủy, Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành phố; Sngơi nghỉ Nội vụ Thành phố, Sngơi nghỉ LĐTBXH Thành phố,Đoàn TNCS HCM Thành phố, Hội Liên hiệp thanh nữ Thành phố, Hội Nông dânthị trấn, Hội Cựu chiến binh tỉnh thành, Công an thành phố; Bộ chỉ đạo quân sựthành thị, Thanh hao tra thị trấn, Sngơi nghỉ Kế hoạch với Đầu tư.

Điều 3.Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng thành thị gồmChủ tịch với những Phó Chủ tịch Hội đồng.

Cmùi hương 2

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦATHƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG, CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 4. Nhiệmvụ của Thường trực Hội đồng

1. Lập kế hoạch và cmùi hương trìnhcông tác của Hội đồng.

2. Thông qua dự thảo cmùi hương trìnhcùng ngôn từ những kỳ họp của Hội đồng.

3. Giữa nhị kỳ họp, Khi Hội đồngko tổ chức triển khai họp đột xuất được, Thường trực Hội đồng được ủy quyền đang quyết địnhphần nhiều sự việc tạo ra ở trong thẩm quyền của Hội đồng (sau đó phải báo cáo lạithành viên Hội đồng bằng vnạp năng lượng phiên bản hoặc vào phiên họp Hội đồng ngay gần nhất).

Điều 5. Tráchnhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng

1. Chỉ đạo, quản lý hoạt độngthông thường của Hội đồng, công ty trì những cuộc họp của Hội đồng; cắt cử trách nhiệm chocác thành viên Hội đồng;

2. Điều hành những mối quan hệ côngtác của Hội đồng cùng với Hội đồng Thi đua – Khen ttận hưởng Trung ương, Ban Thi đua-Khen ttận hưởng Trung ương và các ban ngành Trung ương, các tỉnh giấc, thị thành bạn vềnghành nghề dịch vụ Thi đua – Khen thưởng;

3. Chịu trách nhiệm trước UBNDthành phố về tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Hội đồng.

Điều 6. Tráchnhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng

1. Thay phương diện Chủ tịch Hội đồng chủtrì các buổi họp với giải quyết những quá trình của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồngvắng tanh mặt; sẵn sàng lịch trình, nội dung với các ĐK trang bị hóa học cho các cuộchọp của Hội đồng (gửi giấy mời với câu chữ buổi họp mang lại những Thành viên Hội đồngtrước 05 ngày); Chỉ đạo tổng thích hợp, report thời hạn và đột nhiên xuất theo thử khám phá củalãnh đạo Thành phố cùng Hội đồng Thi đua – Khen ttận hưởng Trung ương, Ban Thi đua –Khen thưởng Trung ương;

2. Giúp Chủ tịch Hội đồng trong việcphối hợp buổi giao lưu của những Thành viên Hội đồng;

Điều 7. Tráchnhiệm, quyền lợi của các Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịchUB MTTQ thị thành, phú trách nát trào lưu thi đua của MTTQ thị thành và những tổ chứcmember, các tổ chức bao gồm trị - xóm hội nghề nghiệp; tổ chức với thựchiện các nhiệm vụ không giống vì Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phốphân công;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịchLiên đoàn lao hễ thành phố, prúc trách nát phong trào thi đua trong công nhân viênchức, lao hễ cùng triển khai các trách nhiệm khác vì chưng Chủ tịch Hội đồng cắt cử.

Xem thêm: Máy Nước Nóng Không Nóng Lạnh Không Ra Nước Nóng? Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục

Điều 8. Tráchnhiệm, quyền hạn của thành viên Hội đồng

1. Các member của Hội đồng thựchiện nay trọng trách do Chủ tịch Hội đồng phân công; nhà trì tổ chức triển khai triển khai các nộidung công tác làm việc và báo cáo tác dụng công tác vì chưng Chủ tịch Hội đồng phân công; thườngxuyên report tác dụng công tác thi đua khen thưởng trọn theo phạm vi nghành nghề mìnhphụ trách nát đến Thường trực Hội đồng;

2. Thảo luận cùng trải qua cáccông tác, planer hoạt động vui chơi của Hội đồng; luận bàn cùng biểu quyết thôngqua các trường phù hợp xét bộ quà tặng kèm theo danh hiệu thi đua, khen ttận hưởng so với những đồng minh,cá nhân có kết quả đề xuất Ủy Ban Nhân Dân thị thành và cung cấp bên trên quyết định khen thưởng;

3. Đóng góp ý kiến về những nội dungliên quan cho nghành nghề dịch vụ nhưng mà cơ quan, đơn vị chức năng do mình phú trách và Chịu đựng trách nhiệmvề tính chất tuyệt đối của các chủ kiến đó;

4. Căn cứ đọng công dụng, trọng trách, củađơn vị chức năng, lãnh đạo thực thi tổ chức thực hiện các trọng trách bởi vì Hội đồng giao.

Chương thơm 3

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNGTHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 9. Nguyêntắc làm cho việc

1. Hội đồng thao tác theo nguim tắctriệu tập dân công ty, quyết định các vấn đề bằng bề ngoài biểu quyết theo nhiều phần,bên trên cơ sở những chính sách của điều khoản về công tác làm việc Thi đua, Khen thưởng trọn.

2. Phiên họp của Hội đồng được tiếnhành Lúc gồm tối thiểu 2/3 Thành viên Hội đồng dự họp.

3. Trường họp lấy chủ ý bởi phiếuthì hiệu quả được công nhận Lúc tất cả tối thiểu 75% số phiếu tán thành trong tổng sốphiếu thu về. Số phiếu bỏ túi về tối tgọi buộc phải bằng 75% số phiếu vạc ra.

4. Lúc bàn luận về một vấn đề cònbao hàm ý kiến không giống nhau thì chủ ý của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hộiđồng Chủ trì phiên họp là đưa ra quyết định.

Điều 10. Chế độhội họp

1. Hội đồng họp thời hạn 6 mon mộtlần vì Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch Thường trực) Hội đồng tập trung cùng chủtrì để kiểm điểm, reviews trào lưu thi đua với công tác làm việc khen thưởng trọn của Thànhphố, khuyến cáo phương thơm phía, nhiệm vụ 6 mon tiếp sau và mang lại ý kiến giải quyếtnhững vấn đề không giống.

2. Trong trường đúng theo quan trọng Hội đồngcó thể họp tự dưng xuất. Tùy ngôn từ của mỗi kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng rất có thể quyếtđịnh mời thay mặt đại diện các phòng ban, đơn vị chức năng bao gồm liên quan đến tham gia.

Điều 11. Chế độlàm việc của những Thành viên Hội đồng

1. Thành viên của Hội đồng tất cả tráchnhiệm tham dự không thiếu thốn những cuộc họp của Hội đồng với tiến hành khá đầy đủ các nhiệm vụquy định tại Điều 8 quy định này.

2. Trường thích hợp quan trọng, Thành viêncủa Hội đồng có thể cử bạn thay mặt dự họp gắng dẫu vậy buộc phải report Chủ tịch Hộiđồng với số buổi họp thay không thừa 50% tổng cộng buổi họp hàng năm. Người dự họpcầm buộc phải chuẩn bị ngôn từ theo đề nghị đối với những Thành viên Hội đồng, đượctđê mê gia tuyên bố chủ ý, điều đình, luận bàn, nhưng mà ko được biểu quyết.

Điều 12.Nguyên tắc xét thi đua

1. Căn uống cứ vào kế hoạch tổ chứcphong trào thi đua của UBND Thành phố với Hội đồng, các Ssống, Ban, Ngành, Ủy ban Mặttrận sơn hà cùng những đoàn thể, các đơn vị ở trong Thành phố, các Ban lãnh đạo cótrách nhiệm xuất bản chiến lược tổ chức phong trào thi đua, đăng ký những danh hiệuthi đua cùng số lượng đơn vị chức năng, cá nhân nỗ lực đạt từng danh hiệu thi đua với Hộiđồng ngay lập tức tự đầu năm mới, đầu kỳ thi đua.

2. Trên đại lý planer thi đua vàĐK thi đua, Lúc dứt lần thi đua, những ban ngành, đơn vị tổ chức sơ kết,tổng kết, khen ttận hưởng các đồng đội, cá thể có các kết quả, trong các số đó gạn lọc tậpthể, cá nhân vượt trội đề xuất cấp cho trên khen ttận hưởng theo hiện tượng.

3. Hội đồng ủy quyền mang lại Phó Chủ tịchThường trực Hội đồng (Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố) thực hiện cácviệc sau:

a) Xét trình Ủy Ban Nhân Dân Thành phố khenthưởng trọn đối với các lũ, cá nhân trong từng trào lưu thi đua của các đối chọi vịở trong Thành phố, trên đại lý Ban chỉ huy trào lưu thi đua bài bản thi đua,tiêu chuẩn, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng trọn tương xứng với phép tắc của Nhà nước và đãđăng ký tiêu chuẩn chỉnh thi đua, đã có Hội đồng để mắt tới thông qua.

b) Xem xét, ý kiến đề xuất Chủ tịch Hội đồngkhen thưởng những bạn bè, cá thể tất cả thành tích bỗng dưng xuất, quan trọng xuất sắc (nhưđấu tranh kháng tù đọng và tệ nạn làng hội, chống kháng thiên tai, cứu fan bịnàn nguy khốn … cùng những trường vừa lòng ví dụ khác).

Điều 13. Kinhgiá tiền hoạt động

Kinch phí hoạt động của Hội đồng dotúi tiền Thành phố cấp cho thông qua Ban Thi đua – Khen ttận hưởng Thành phố theo kếhoạch được phân bổ thường niên của Ban thi đua – Khen thưởng trọn Thành phố.

Chương 4

CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 14. Quanhệ với HĐND và Ủy Ban Nhân Dân thành phố

1. Hội đồng Chịu sự đo lường, kiểmtra của HĐND Thành phố về bài toán thực hiên những khí cụ của Nhà nước với những Nghịquyết của HĐND Thành phố về công tác thi đua khen thưởng trọn.

2. Hội đồng Chịu đựng sự lãnh đạo, điềuhành trực tiếp của Ủy Ban Nhân Dân thị thành về tổ chức và vận động.

Điều 15. Quanhệ cùng với cơ quan cấp bên trên trong nghành nghề dịch vụ Thi đua khen thưởng

1. chịu sự chỉ huy của Hội đồng Thiđua – Khen ttận hưởng Trung ương; sự khuyên bảo về trình độ, nhiệm vụ công tácthi đua khen thưởng của Ban Thi đua – Khen thưởng trọn Trung ương;

2. Đề xuất Ủy Ban Nhân Dân Thành phố report,kiến nghị với cấp bên trên về hầu như sự việc liên quan đến công tác làm việc Thi đua, khen thưởng.

Điều 16. Quanhệ cùng với các đơn vị chức năng trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành phố

Hội đồng bao gồm trách nát nhiệm phối kết hợp vớicác phòng ban, đơn vị chức năng ở trong Thành phố để tổ chức triển khai những phong trào thi đua. Đồng thờikiểm tra, đôn đốc và nhận xét nhận xét về công tác Thi đua, Khen thưởng đối vớinhững đơn vị, cơ sở nằm trong Thành phố bảo đảm đúng phía, đạt quality, hiệu quảcao.

Điều 17. Quanhệ với các phòng ban, đơn vị khác

Hội đồng phối hợp công tác làm việc cùng với Hộiđồng Thi đua, Khen thưởng trọn những Bộ, Ban, Ngành của Trung ương; những Tỉnh, Thành phốchúng ta với các đơn vị khác để tiến hành nhiệm vụ cùng nâng cao quality chuyển động củaHội đồng.

Cmùi hương 5

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Tổ chứcthực hiện:

1. Thành viên Hội đồng, Thủ trưởngnhững Ssống, Ban, Ngành, MTTQ, những đoàn thể và những đơn vị chức năng trực thuộc; Chủ tịch UBNDnhững quận, huyện, những ban ngành tương quan gồm trách nhiệm thực hiện quy định này.

Xem thêm: Mua Bán Xe Tải Nhỏ Cũ Mới Giá Xe Tải Nhỏ Cũ Ý Tưởng, Xe Tải Nhỏ Cũ Giá Dưới 100 Triệu

2. Trong quy trình tiến hành, nếugồm vướng mắc đề nghị sửa thay đổi, bổ sung, những member Hội đồng cùng các phòng ban, đơnvị bao gồm trách nát nhiệm phản ảnh cùng với Ban Thi đua – Khen thưởng trọn Thành phố để tổng hòa hợp,báo cáo Ủy Ban Nhân Dân Thành phố chú ý, ra quyết định.


Chuyên mục: Blogs