Ban Quản Lý Các Dự Án Nông Nghiệp

Vị trí, Chức năng, Nhiệm vụ với quyền lợi và nghĩa vụ Ban Quản lý dự án chi tiêu xây dựng những công trình xây dựng Nông nghiệp với Phát triển nông thôn
*
*
*
*
*
*
*

1. Vị trí, chức năng

a) Vị trí

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng những công trình xây dựng Nông nghiệp với Phát triển nông buôn bản Tỉnh Bắc Ninh (sau đây Call tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, chuyển động theo vẻ ngoài từ bỏ đảm bảo về kinh phí đầu tư hoạt động, trực nằm trong Sngơi nghỉ Nông nghiệp và Phát triển nông làng mạc thức giấc Bắc Ninh;

- Ban Quản lý dự án gồm bốn bí quyết pháp nhân, được áp dụng nhỏ dấu riêng rẽ, được mở thông tin tài khoản tại kho bạc công ty nước cùng ngân hàng thương thơm mại theo hiện tượng của lao lý.

Bạn đang xem: Ban quản lý các dự án nông nghiệp

b) Chức năng

- Làm công ty chi tiêu một số trong những dự án thực hiện vốn túi tiền, vốn nhà quốc tế túi tiền khi được giao. Căn uống cứ đọng điều kiện cụ thể của địa pmùi hương, fan quyết định đầu tư chi tiêu cẩn thận, quyết định giao đến Ban cai quản dự án công trình triển khai chức năng chủ đầu tư chi tiêu đối với từng dự án ráng thể;

- Tiếp dấn cùng làm chủ sử dụng vốn để đầu tư chi tiêu chế tạo theo vẻ ngoài của pháp luật;

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư, Ban quản lý dự án phương tiện trên Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng cùng phương tiện của luật pháp gồm liên quan;

- Bàn giao công trình xây dừng kết thúc mang lại công ty đầu tư chi tiêu, nhà làm chủ sử dụng công trình Khi ngừng kiến thiết hoặc trực tiếp làm chủ, khai quật thực hiện dự án công trình chấm dứt theo từng trải của fan quyết định đầu tư;

- Nhận ủy thác cai quản dự án của những nhà chi tiêu không giống Khi được kinh nghiệm cùng có đủ năng lực nhằm triển khai trên cửa hàng bảo đảm ngừng trọng trách quản lý những dự án công trình đã được giao.

Xem thêm: Bã I Hã¡T Phong Cách Người Chơi, Phong Cách Người Chơi

2. Nhiệm vụ với quyền hạn

3. Cơ cấu tổ chức

a) Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình (tiếp sau đây Điện thoại tư vấn là Giám đốc) là fan đi đầu Ban Quản lý dự án công trình, Chịu trách nhiệm trướcGiám đốc Ssinh hoạt Nông nghiệp với Phát triển nông buôn bản cùng trước luật pháp về đều hoạt động vui chơi của Ban Quản lý dự án;

- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (dưới đây Hotline là Phó Giám đốc) là người góp Giám đốc thực hiện những trọng trách theo sự cắt cử của Giám đốc, Chịu đựng trách nhiệm trước Giám đốc và trước lao lý về nhiệm vụ được phân công; lúc Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm quản lý điều hành những buổi giao lưu của Ban Quản lý dự án;

- Việc bổnhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Ban quản ngại ý dự án công trình triển khai theo lao lý của lao lý và phân cung cấp của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc.

b) Các chống chức năng, nghiệp vụ