Bản Cập Nhật 6.22

Alistar nhận được 1 điểm cộng dồn Chiến Thắng khi làm choáng/ xê dịch tướng địch hoặc tướng địch cạnh bên bị tiêu diệt. Khi có 7 điểm, Alistar gầm lên và tự phục hồi (20+7 mỗi cấp) và tướng địch đồng minh gần nhất (40+14 mỗi cấp) máu (3 giây hồi lại).Alistar không thể nhận điểm cộng dồn Chiến Thắng khi Tiếng Gầm Chiến Thắng đang trong thời gian hồi lại.Tướng địch và quái khủng bị tiêu diệt sẽ sạc đầy cú gầm của Alistar.

Bạn đang xem: Bản cập nhật 6.22

*
Nghiền Nát (Q)

Không còn làm choáng mục tiêu khi chúng mới ở trên mặt đất 0.5 giây.

Trample (E – Làm lại)

*
Bất Khuất (R)

*

*
Vũ Điệu Bóng Tối (Nội tại)

Nâng cấp cùng với sự phân biệt rõ ràng với cơ chế Tàng Hình mới là: Ngụy Trang.

*
Ivern

*
Rễ Rắc Rối (Q)

*
Daisy! (R)

Máu của Daisy tăng từ 1250/2000/3500 lên 1250/2500/3750.Sửa lỗi Daisy: Dễ điều khiển hơn, không thể ra lệnh khác trong khi đang tung ra đòn đánh thường và sẽ không dịch chuyển ngẫu nhiên.

*
Kled

*
Skaarl Thằn Lằn Hèn Nhát (Nội tại)

Thời gian trễ khi cưỡi ngựa lại giảm từ 1.25 xuống 0.5 giây.

*
Khuynh Hướng Bạo Lực (W)

Sát thương cộng thêm theo % máu ở đòn đánh thứ tư giảm từ 4/5/6/7/8% xuống 3/3.5/4/4.5/5%.

*

*
Guerilla Warface (Nội tại)

Nâng cấp cùng với sự phân biệt rõ ràng với cơ chế Tàng Hình mới là: Ngụy Trang.Đổi tên từ Ngụy Trang thành Guerilla Warface.

*

*
Đột Kích (Q)

*
Độc Suy Nhược (W)

*
Spray and Pray (R)

Đổi tên từ Chuột Chít Chíu Chíu.

*

*
Giờ Khắc Cuối Cùng (R)

Nâng cấp cùng với sự phân biệt rõ ràng với cơ chế Tàng Hình mới là: Vô Hình.

*
Ngộ Không

*
Chim Mồi (W)

Nâng cấp cùng với sự phân biệt rõ ràng với cơ chế Tàng Hình mới là: Vô Hình.

6/ THAY ĐỔI VỀ TRANG BỊ:

*

Sát Lực – Xuyên giáp thẳng đã được thay thế bằng Sát Lực (Lethality). Sát Lực tương đồng với xuyên giáp thẳng nhưng nó tùy thuộc vào cấp độ của đối phương.

Công thức tính hiện giờ là: 0.4X + <((0.6X x Y)/ 18 = xuyên giáp thẳng>, với X là Sát Lực và Y bằng với cấp độ tướng mục tiêu.

*

Các trang bị Sát Lực bao gồm: Dao Đạo Tặc, Dao Hung Tàn, Áo Diệt Pháp Sư, Dạ Kiếm Draktharr, Kiếm Ma Youmuu và Chùy Gai Malmortius.Các loại Ngọc Bổ Trợ xuyên giáp thẳng đã được chuyển sang Ngọc Sát Lực với giá trị được thay đổi đôi chút: Ngọc Tím – 3.66.

*
Dạ Kiếm Draktharr

STVL giảm từ 75 xuống 65.+ 5% tốc độ di chuyển bị loại bỏ.(MỚI)Nội tại DUY NHẤT:+ 15Sát Lực.(MỚI)Nội tại DUY NHẤT:+ 20 tốc độ di chuyển ngoài giao tranh.(MỚI)Nội tại DUY NHẤT – Nightstalker:Sau khi không bị phát hiện ít nhất 1 giây, đòn đánh thường kế tiếp gây thêm 50 + (200% Sát Lực) sát thương chuẩn trên đòn đánh (tồn tại trong vòng 4 giây kể từ khi bị tướng địch phát hiện).(Loại bỏ)Nội tại DUY NHẤT –Nightfall.(MỚI)Nội tại DUY NHẤT – Blackout:Có 8 giây tránh né được khả năng phát hiện tầm nhìn từ mắt của kẻ địch (90 giây hồi lại).

*

*
Chùy Gai Malmortius

Công thức thay đổi: Kiếm Răng Cửa + Búa Chiến Caulfield + 850 Vàng = 3250 Vàng.STVL giảm từ 55 xuống 50.Kháng phép tăng từ 40 lên 45.+10% giảm thời gian hồi chiêu.(Loại bỏ) + 10 xuyên giáp.(MỚI)Nội tại DUY NHẤT - Bảo Hiểm Ma Pháp: Giờ tăng thêm 20 tốc độ đánh.

*

*
Dao Hung Tàn

STVL tăng từ 20 lên 25.(MỚI)Nội tại DUY NHẤT:+ 10Sát Lực.(Loại bỏ) + 10 xuyên giáp thẳng.(MỚI)Nội tại DUY NHẤT:+ 20 tốc độ di chuyển ngoài giao tranh.(Loại bỏ)Nội tại DUY NHẤT:Sau khi tiêu diệt bất cứ đơn vị nào, đòn đánh kế tiếp của bạn hoặc kỹ năng đơn mục tiêu gây thêm 15 sát thương.

*

*
Kiếm Ma Youmuu

Giá tiền hợp thành giảm từ 1000 xuống 800 Vàng.(MỚI)Nội tại DUY NHẤT:+ 20 Sát Lực (trước là 20 xuyên giáp thẳng).(MỚI)Nội tại DUY NHẤT:+ 20 tốc độ di chuyển ngoài giao tranh.Kích hoạt DUY NHẤT:(Loại bỏ) Không còn tăng thêm 40% tốc độ di chuyển.

*

*
Gậy Dầu Lâu

(Loại bỏ) Không còn giảm kháng phép của kẻ địch đi từ 10-25.(MỚI) Hào quang giờ tăng SMPT gây lên kẻ địch thêm 10%.

*
Lá Chắn Quân Đoàn

Công thức thay đổi: Giáp Lụa + Áo Vải + 350 Vàng = 1100 Vàng.+ 30 giáp, + 30 kháng phép.(Loại bỏ) +200 máu, + 20 kháng phép, + 100% khả năng hồi máu gốc, không còn có hào quang kháng phép.

Xem thêm: Tra Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược Tp, 10 Đại Học Có Điểm Chuẩn Ngành Y Khoa Cao Nhất

*

*
Lư Hương Sôi Sục

Giá tiền hợp thành giảm từ 700 xuống 600 Vàng.Nội tại DUY NHẤT:Tốc độ đánh giảm từ 25% xuống 20%.Sát thương phép giảm từ 25 xuống 20.(MỚI) Sát thương phép giờ là hiệu ứng Hút Máu, tướng đồng minh tấn công hút 20 máu với mỗi đòn tấn công tương ứng 20 sát thương phép thuật.

*

*
Cốc Quỷ Athene

Giá tiền hợp thành giảm từ 450 xuống 300 Vàng.

*
Cờ Lệnh Hiệu Triệu

Công thức thay đổi: Lá Chắn Quân Đoàn + Khiên Mãnh Sư + 100 Vàng = 2200 Vàng.+ 400 năng lượng, + 60 giáp, + 10% giảm thời gian hồi chiêu.Kháng phép tăng từ 20 lên 30.(Loại bỏ) + 200 máu, + 100% khả năng hồi máu gốc, + 60 SMPT.

*
Cốc Hài Hòa

Giá tiền hợp thành giảm từ 200 xuống 100 Vàng.(MỚI)Nội tại DUY NHẤT:Tăng % khả năng hồi phục năng lượng gốc tương ứng với % khả năng hồi phục máu gốc.

*

*
Mắt Ốc Đảo

Giá tiền hợp thành giảm từ 550 xuống 250 Vàng.

*
Mặt Nạ Sơn Thạch

Kích hoạt DUY NHẤT:Giờ tạo giáp trên cả đồng mình lẫn bản thân. Làm chậm gấp đôi khi phát nổ.Tự tạo giáp lên bản thân cũng sẽ tác dụng lên đồng minh gần nhất, tương tự Phép Bổ Trợ Hồi Máu.

*

*
Di Vật Tai Ương

Giá tiền hợp thành giảm từ 600 xuống 550 Vàng.Nội tại DUY NHẤT:Khả năng hồi máu và tạo giáp giảm từ 10% xuống 8%.

*
Tim Băng

Giá tiền hợp thành giảm từ 800 xuống 700 Vàng.

*
Dây Chuyền Iron Solari

Công thức thay đổi: Lá Chắn Quân Đoàn + Áo Vải + 450 Vàng = 2200 Vàng.+ 30 giáp.Kháng phép tăng từ 20 lên 60.(Loại bỏ) + 400 máu, + 100% khả năng hồi phục máu gốc, + 10% giảm thời gian hồi chiêu.Kích hoạt DUY NHẤT:Giá trị lớp giáp thay đổi từ 90-345 thành 70-665.Thời gian tồn tại tăng từ 2 lên 2.5 giây.Giờ hiệu lực giảm dần theo thời gian.

*

*
Hòm Bảo Hộ Của Mikael

Giá tiền hợp thành giảm từ 650 xuống 500 Vàng.Nội tại DUY NHẤT:Khả năng hồi máu và tạo giáp tăng từ 15% lên 20%.(MỚI)Nội tại DUY NHẤT – Harmony:Tăng % khả năng hồi phục năng lượng gốc tương ứng với % khả năng hồi phục máu gốc.Kích hoạt DUY NHẤT:Thời gian hồi giảm từ 180 xuống 120 giây.Giờ cho mục tiêu thêm 2 giây miễn hiệu ứng sau khi đã giải khống chế.Giải khống chế thành công sẽ tăng thêm cho mục tiêu 40% tốc độ di chuyển trong vòng 2 giây.

*

*
Bùa Thăng Hoa

Giá tiền hợp thành giảm từ 450 xuống 350 Vàng.

*
Điềm Báo Zeke

Giá tiền hợp thành giảm từ 480 xuống 380 Vàng.

*

Mẫu Mắt Mùa 2016

*

*

*

*

Twitch Trượt Tuyết

*

*

*

Twitch Trung Cổ

*

*

*

Twitch Mafia

*

*

*

Twitch Du Côn

*

*

*

Người chơi giờ có thể thông báo về tình trạng đường truyền.

*

Hiệu ứng “Shimmer” (tạm dịch: Bóng Mờ) đã được thêm vào cơ chế tàng hình trên máy chủ PBE ngày hôm nay (22/10). Khi bạn tung kỹ năng trúng vào một tướng địch Tàng Hình (dạng Vô Hình hoặc Ngụy Trang), một hình ảnh thoáng chốc sẽ xuất hiện.

Một ví dụ chúng tôi đang nghiên cứu là bóng mờ, có thể phát hiện ra các kẻ địch Tàng Hình khi chúng trúng đòn (ví dụ như một kỹ năng định hướng). Điều này sẽ giúp cho định hình vị trí của mục tiêu Tàng Hình để theo kịp và họ gục chúng”, đại diện của Riot cho biết.