Bài tập viết lại câu mệnh đề quan hệ

Ngoài công dụng là từ bỏ nhằm hỏi, Who/ Which/ When/ Where còn là đại trường đoản cú tất cả mục đích cực kì quan trọng trong các mệnh đề quan hệ nam nữ. Hiểu được tầm đặc trưng kia, nội dung bài viết từ bây giờ bọn chúng bản thân đã đem về cho mình phần đông kỹ năng và kiến thức tổng quát với các dạng bài bác tập từ bỏ cơ bản mang đến cải thiện về mệnh đề quan liêu hệ. Đáp án cụ thể của các dạng bài tập sẽ sở hữu được ngay lập tức ở vị trí dưới nên hãy kiểm tra ngay lập tức sau khoản thời gian dứt nhé!

A. Tóm tắt kiến thức và kỹ năng về mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan hệ nam nữ (Relative Clauses) dùng làm thay thế sửa chữa và vấp ngã nghĩa đến danh từ bỏ phía đằng trước nó.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu mệnh đề quan hệ

Ex: This is my best frikết thúc who helped me very much.

(Đây là đồng bọn của tớ bạn mà lại sẽ trợ giúp tôi khôn xiết nhiều).

This is a oto that was broken yesterday.

.

1. Các loại mệnh đề

a) Mệnh đề xác định (Defining relative sầu clauses)

– Là mệnh đề được dùng để khẳng định danh trường đoản cú đứng trước nó,quan trọng mang đến ý nghĩa của câu; không có nó câu sẽ không đầy đủ nghĩa. Tất cả những đại từ bỏ quan hệ tình dục được áp dụng trong mệnh đề xác minh.

Dấu hiệu thừa nhận biết: Mệnh đề khẳng định không tồn tại vệt phẩy.

b)Mệnh đề ko xác minh (Non – defining clauses)

– Là mệnh đề cung cấp thêm thông báo về bạn hoặc vật dụng, không có nó thì câu vẫn đầy đủ nghĩa.

Dấu hiệu thừa nhận biết: Mệnh đề ko khẳng định có dấu phẩy và Mệnh đề này không được dùng “That”.

2. Các đại trường đoản cú quan tiền hệ

1. WHO

Who: bạn mà

Đại trường đoản cú quan hệ Who được dùng làm sửa chữa thay thế cho các danh trường đoản cú chỉ bạn đứng tức tốc trước nó.

Ex:


-The boy who I talked with is a kind student.

(Csản phẩm trai tín đồ nhưng tôi đã rỉ tai thuộc là 1 học viên tốt)

– Mr.Bean who is living near my house is an excellent engineer.

(Ngài Bean người mà lại đang sống ngay gần nhà tôi là một trong những kỹ sư xuất sắc)


– Linc who come baông xã home page khổng lồ take a notebook.

.


*

Mr.Bean who is living near my house is an excellent engineer


2. WHICH

Which: mẫu mà

Đại trường đoản cú quan hệ tình dục Which được dùng để thay thế cho các danh tự chỉ vật/vụ việc đứng ngay thức thì trước nó.

Ex: – This car which I bought yester is red.

(Chiếc xe pháo này mẫu nhưng mà tôi vẫn cài đặt ngày ngày qua màu đỏ)

– Jyên failed her chạy thử which was made by her father.

(Jyên ổn đang trượt bài khám nghiệm mẫu nhưng mà được làm vày cha của cô ý ấy)

-The dog which naughty in my home page.

.

3. WHOM

Whom: bạn mà

Đại từ tình dục Whom được dùng làm sửa chữa thay thế cho những danh tự đứng ngay lập tức trước. Chức năng: Whom chỉ có tác dụng tân ngữ trong câu.

Ex: This is Oanh whom my mother saw yesterday.

(Đây là Oanh fan nhưng mẹ tôi đã chạm chán ngày hôm qua)

– Nam whom i see busy with the job at factory.

.

4. WHOSE

Whose: của bạn mà

Đại từ bỏ tình dục Whose được dùng làm thay thế sửa chữa đến phần lớn tính từ bỏ tải cùng mua cách của danh từ đứng vùng trước. Sau Whose là danh từ mà lại nó có tác dụng download.

Ex: This cát whose sister ate fish yesterday.

(Con mèo này của chị ấy tôi đang ăn uống cá ngày hôm qua).

5. THAT That được dùng để thay thế sửa chữa cho những danh tự chỉ fan hoặc đồ vật. Thông thường, That tốt sửa chữa thay thế cho các đại từ bỏ dục tình Who, Which, Whom sinh hoạt số đông mệnh đề dục tình xác định.

Ex: Thu doesn’t like shirts that are very old.

(Thu ko mê thích các chiếc áo sơ ngươi cái nhưng trông nó siêu cũ)

Để học tập kỹ rộng các bạn coi đoạn Clip sau đây nhé:

B. Các dạng bài bác tập về Mệnh đề quan lại hệ

Exercise 1: Chọn lời giải đúng nhất

Mr.Huynh, ______ is living behind my house, is a cook.

A. that B. who C. whom D. what

2. Her phone ______ was my friend’s got broke.

Xem thêm: Cách Nối Dây Mạng Lan Bị Đứt Dây Mạng Vnpt Cần Hướng Dẫn Cách Nối Dây

A. which B. whom C. who D. that

3. The man _______ she wanted khổng lồ see her parents.

A. which B. where C. whom D. who

4. Her grandfather, _______ is 80, often takes exercise.

A. what B. who C. where D. which

5. The woman _______ came here yesterday is her teacher. (Who)

A. who B. that C. whom D. what

6. Freedom is something for ________ millions have sầu given their lives. which

A. which B. where C. whom D. who

7. The really happy people are those ……enjoy their daily work. who

A. what B. who C. which D. where

8. My mother loves tokbokki, _________ is a Korea food. Who

A. which B. where C. whom D. who

9. Gin has passed the exam yesterday, ________ is great news.

A. who B. that C. which D. whom

10. The book ________ is on the tables is his teacher’s.

A. who B. that C. which D. whom

The man_____ lives next door is a teacher.

A.that B. who C. which D. whom

Peter, _____ I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

A.that B. who C. which D. whom

The old building__________is in front of my house fell down.

A. of which B. which C. whose D. whom

We’ll come in July __________the schools are on holiday.

A. that B. where C. which D. when

Exercise 2: Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

The man is her father. You met him last week.

➔ _______________________________________.

Carta has a sister. Her sister’s name is Juma.

➔ _______________________________________.

Show me the new hats. You bought them last night.

➔ _______________________________________.

Huyen likes the blue T-shirt. My sister is wearing it.

➔ _______________________________________.

That is a company. It produces ring.

➔ _______________________________________.

The children were attracted by the show. It was performed so many.

➔ _______________________________________.

Lindomain authority bought a new phone yesterday. I can use it khổng lồ sover and receive sầu message.

➔ _______________________________________.

Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.

➔ _______________________________________.

My best friover can compose songs. Ly sings folk songs very well.

➔ _______________________________________.

Cuong is the boy. He is giving my mom a gift.

➔ _______________________________________.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi không nên.

The film who I watched yesterday was interesting. I lượt thích that dress whom is really beautiful. The only house lớn be paint last week was Oanh’s. Do you get on with the person which lives behind? A dictionary is a book whom gives her the meaning of words.

Exercise 4: Nối 2 câu sau thành 1 câu tức thì mạch (rút ít gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ)

1.Linh is the girl. She phoned the police yesterday.

➔ _________________________________________.

Those are the books. Victor has just bought them from the bookstore.

➔ _________________________________________.

The woman who is standing there is my aunt.

➔ _________________________________________.

The last student that was interviewed was Kyên.

➔ _________________________________________.

I buy a cap which is beautiful và fashionable.

➔ _________________________________________.

Sapa, which is best known for foreign travellers, has pleasant weather.

➔ _________________________________________.

They had a pool in which we could swlặng .

➔ _________________________________________.

ĐÁP. ÁN CHI TIẾT

Exercise 1: Chọn giải đáp đúng nhất

Chọn B (Who thay thế sửa chữa mang lại Mr.Huynh) Chọn D (That sửa chữa mang lại her phone – mệnh đề xác định) Chọn C (thiếu thốn tân ngữ – whom sửa chữa thay thế mang lại the man) Chọn B (Who sửa chữa cho her grandfather) Chọn A (Who thay thế sửa chữa mang đến the woman) Chọn A (Which thay thế sửa chữa mang đến freedom) Chọn B (Who thay thế sửa chữa mang lại people) Chọn A (Which thay thế cho tokbokki) Chọn C (Which sửa chữa thay thế cho việc Gin đang quá qua bài kiểm tra) Chọn C (Which thay thế sửa chữa mang lại the book) Chọn B Chọn B hoặc D Chọn B Chọn D

Exercise 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi

The man whom you met last week is her father. Carta has a sister whose nam giới is Juma. Show me the new hats which you bought last night. Huyen likes the blue T-shirt which my sister is wearing. That is a company which produces ring. The children were attracted by the show which was performed so many. Linda bought a new phone yesterday which I can use to sover và receive message. Tet is a festival which often happens in late January or early February. My best friend can compose songs which Ly sings very well. Cuong is the boy who is giving my mom a gift.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi không đúng.

who ➔ which (sửa chữa thay thế cho the film cần dùng which chứ không hề dùng who) whom ➔ which (thay thế sửa chữa đến that dress cần sử dụng which) khổng lồ be paint ➔ to be painted (không nên về phân tách thời hễ từ) which ➔ who (sửa chữa thay thế mang lại the person đề xuất dùng who) whom ➔ which (thay thế sửa chữa a book yêu cầu cần sử dụng which)

Exercise 4: Nối 2 câu sau thành 1 câu ngay lập tức mạch (rút gọn gàng mệnh đề quan hệ)

Linch is the girl phoning the police yesterday. Those are the books which Victor has just bought from the bookstore. The woman standing there is my aunt. The last student to lớn be interviewed was Kyên. I buy a beautiful and fashionable cap. Sapa, best known for foreign travellers, has pleasant weather. They had a pool to swyên ổn in.

Trên đó là toàn cục các kiến thức cơ bản về các dạng bài xích tập của mệnh đề quan hệ giới tính. Nếu còn thắc mắc thắc mắc như thế nào các bạn hãy comment bên dưới nhằm bọn chúng bản thân giải đáp nhé!