Bài tập về lượng từ trong tiếng anh có đáp án

lúc mong miêu tả, diễn đạt số lượng đối với một đồ vật vào giờ Anh thì họ áp dụng lượng từ (quantifiers). Đây là một nhà điểm ngữ pháp mặc dù đơn giản dễ dàng nhưng vô cùng dễ gây nên lầm lẫn nếu như chúng ta ko nắm rõ về quan niệm cũng tương tự cẩn thận Khi áp dụng.

Trong bài viết này, jualkaosmuslim.com đã trình làng mang đến các bạn các bài xích tập trường đoản cú lượng trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh sẽ giúp chúng ta làm rõ và lưu giữ lâu dài hơn nhé!
Bạn đang xem: Bài tập về lượng từ trong tiếng anh có đáp án

1. Định nghĩa về lượng từ

*
*
*
*
*
Homework

4.1. Điền some hoặc any vào khu vực trống

I don’t have sầu …………… paper.Is there …………… petrol in the car?I buy ……………fruit, but I don’t have sầu ……………vegetables.Do you have sầu …………… stamps? I need two.I need ……………butter khổng lồ make a cake.I don’t have sầu ……………không tính tiền time today. Sorry.Are there…………… potatoes in the basket?There is ……………ink-pot on the table.Đáp ánanyanysome-anyanysomeananysome

4.2. Điền vào vị trí trống: HOW MUCH hoặc HOW MANY

………………………..beer is there in the fridge?……………………………..eggs do you want?……………………..languages do you speak?……………………..people are there in the class.………………………..days are there in a week.………………………..milk bởi you drink every day?…………………………..kilos of rice vì you want?…………………………soda does she want?Đáp ánHow muchHow manyHow manyHow manyHow manyHow muchHow manyHow much

4.3. Chia cồn từ

What time ……………… you (go) ………………….. to lớn school?Lan (watch) ……………………….. T.V three times a week.Nam và Ba often (go) ………………………. fishing on Sunday.We (not go) ………………………… lớn school on Sunday.My brother likes jogging.

Xem thêm: Lộ Diện Top 4 Giọng Hát Việt Nhí Chung Kết, Lộ Diện Top 4 Giọng Hát Việt Nhí 2021


Xem thêm: Tên Các Trường Đại Học Y Dược Tp Hcm Tiếng Anh, Trường Đại Học Y Dược Tphcm


He ( jog) …… every morning. At the moment, he (jog)……. in the park.What is she doing ? -She (cook)………………………… lunch.Where is Ba? He (be) ………………. in the yard. He (play)………………………… badminton.Hoa (not read)………………………….. book now, he (do)…………………….. his homework.They (do) …………………………………….. their homework in the evening.Nam (visit) ………………………………… Hue this summer vacation.Đáp ánvày you gowatchesgodon’t gojogs – is joggingis cookingis – is playingisn’t reading-is doingdois going to lớn visit

4.4. Điền a / an / some / any vào vị trí trống

There is ……………… banamãng cầu in the basket.I need ………………tea.Are there ………………tomatoes in the fridge?We have sầu ………rice, but we don’t have ……meat.There’s ………………orange on the table.I’d like ………………táo bị cắn dở juice.He has …………TV và …………computer.Would you lượt thích ………………ice- cream?I have………….. friends in Hue.Do you have ……………dogs or cats at homeWould you lượt thích ………………cup of teaI would like……………… cakes, please.Can I have sầu …………glass of milk?Thank you. And ………box of chocolates would be fine.Đáp ánasomeanysome –anyansomea – asomesomeanyasomeaa

Trên đây là tổng vừa lòng bài bác tập với triết lý rõ ràng các lượng từ bỏ trong giờ Anh, đó là điểm ngữ pháp hết sức đặc biệt vị vậy công ty chúng tôi mong muốn cùng với nội dung bài viết bên trên những bạn đã có thể nắm vững phương pháp sử dụng và khác nhau những lượng từ bỏ.


Chuyên mục: Blogs