BÀI TẬP TOÁN LỚP 1 HỌC KỲ 1

Trong nội dung bài viết sau đây, công ty chúng tôi đang tổng vừa lòng những chủ đề bài bác tập tân oán lớp 1 cơ bản tự học kỳ 1 đến học tập kỳ 2 bao gồm những bài tập minh họa sẽ giúp đỡ các con rất có thể hệ thống lại kiến thức và kỹ năng, bên cạnh đó dĩ nhiên những phiếu bài tập nhằm các con cùng luyện tập nhé


Các dạng bài tập toán thù lớp 1 học kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số phù hợp vào chỗ chnóng.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 1 học kỳ 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số mê thích hợp với vị trí chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >, Dạng 2: Viết dãy số với bố trí các số

Bài 1. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo sản phẩm công nghệ từ bỏ trường đoản cú bé xíu đến lớn: …………………………………………………….

– Theo máy từ bỏ từ lớn mang đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo máy tự trường đoản cú nhỏ xíu mang đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

các bài luyện tập 3: Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo thứ tự trường đoản cú bé nhỏ đến lớn: ……………………………………………..

– Theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú mập mang lại bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo thiết bị từ bỏ từ bỏ nhỏ bé mang lại lớn: ……………………………………………

– Theo thứ tự trường đoản cú bự mang lại bé:………………………………………………

Bài 6: Viết các số theo vật dụng từ trường đoản cú bé xíu cho lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, đôi mươi, 13, 10 theo lắp thêm tự:

– Từ nhỏ xíu cho lớn: ………………………………………………………………………

– Từ bự cho bé: ……………………………………………………

Dạng 3: Tìm số lớn nhất và số nhỏ xíu nhất

Bài 1: Số tròn chục bé nhỏ nhất tất cả hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số bé nhỏ độc nhất vô nhị trong các số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số béo nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số mập nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: Các phnghiền cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số thích hợp vào vị trí trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Những bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải bài toán bao gồm lời văn

Bài 1: Hồng gồm 8 que tính, Lan bao gồm 2 que tính. Hỏi cả đôi bạn gồm từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: Trên bờ gồm trăng tròn nhỏ vịt, bên dưới ao có 3 chục con vịt. Hỏi gồm toàn bộ bao nhiêu bé vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phxay tính tương thích.

a) Có:13 mẫu kẹo

Có vớ cả: …. dòng kẹo?

b) Có: 8 nhỏ lợn

Bán: 7 con lợn

Còn lại: ….. nhỏ lợn?

Bài 4: Viết phnghiền tính thích hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. quả cam?

b. Có: 10 mẫu kẹo

Đã ăn: 4 cái kẹo

Còn lại: ….. loại kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: Tháng trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điều 10. Hỏi cả nhị mon Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A bao gồm 40 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả nhì lớp bao gồm từng nào học sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. học sinh

Cả nhì lớp :… học sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học tập sinh

Tổng thích hợp phiếu bài xích tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả những số:

a, Từ 1 mang lại 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng:

1, Số lớn nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhỏ độc nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, Quý Khách Lan tất cả 2 dòng bút chì, người mẹ sở hữu thêm cho Lan 3 mẫu bút chì nữa. Hỏi Lan gồm toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( lựa chọn phxay tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( mẫu bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( loại bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( loại bút chì).

2. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Xem thêm: Chart May Váy Cho Bé Gái Vô Cùng Đơn Giản Đam Mê May Va Hana Nguyên

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: Cho các số: 6, 9, 19, đôi mươi, 1 bố trí các số đang cho

a, Theo máy tự từ bỏ nhỏ nhắn mang đến lớn: …………………………………………….

b, Theo đồ vật từ từ béo đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một số trong những hiểu được rước số kia cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được công dụng bởi 3?

Số đề nghị kiếm tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài tập toán thù lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: Các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ bỏ 89 mang lại 100 :

b) Viết số vào chỗ chấm:

Số ngay lập tức trước của 99 là …… ; 70 có …… chục với … đối kháng vị

Số ngay tức thì sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục cùng … đối chọi vị

Chủ đề 2: Độ nhiều năm cùng đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn trực tiếp theo các số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………

Đoạn AC dài 6cm: ……………………

Đoạn BC nhiều năm 10cm:……………………

Đoạn AB nhiều năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 tất cả …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số đôi mươi có …. chục và …. đơn vị.

Số 17 bao gồm …. chục cùng …. đơn vị chức năng.

Số 9 tất cả …. chục cùng …. đơn vị chức năng.

b, Số ….bao gồm 1 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm 1 chục với 8 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm 1 chục cùng 2 đơn vị chức năng.

Số ….gồm 2 chục và 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

30centimet + 40cm =………….

50centimet + 10cm = …………

20centimet + 50centimet =………….

60cm + 30centimet = …………

Chủ đề 3: Phnghiền cộng, phnghiền trừ không ghi nhớ kế bên phạm vi 100

Phần chắc chắn nghiệm

Câu 1: Phnghiền tính nhđộ ẩm 44 + 5 = 49 đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: Kết trái của phxay tính 12cm + 24centimet = 36 đúng giỏi sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số phải điền vào địa điểm chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ bao gồm 19 trái táo bị cắn dở, Hạ đến Ngọc 2 quả cùng đến Lan 3 quả. Hỏi Hạ còn sót lại từng nào trái táo?

A. 10 quả B. 12 quả C. 13 quả D. 14 quả

Phần tự luận

bài 1: Thực hiện tại phxay tính:

73 – 21 + 3 =

60 – đôi mươi + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

đôi mươi + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền dấu hoặc số tương thích vào địa điểm chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + đôi mươi … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: Hai gà mẹ ấp nsống ra được tổng số 24 con kê bé, hiểu được con kê bà bầu thứ nhất ấp nsinh sống được số gà con thông qua số bé dại duy nhất tất cả nhì chữ số. Hỏi kê chị em sản phẩm công nghệ nhì ấp nsống được bao nhiêu con gà con?

Lời giải:

Cây bưởi sót lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 trái bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ thời trang rồi đọc giờ.

Trên phương diện đồng hồ đeo tay có kyên nđính thêm chỉ giờ đồng hồ với kim lâu năm chỉ phút ít.lúc kim dài chỉ vào số 12, kyên ngắn chỉ vào số nào thì đồng hồ đã chỉ giờ kia.

Ví dụ: Đồng hồ nước sau đây sẽ chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ nước đang có klặng dài chỉ vào số 12, klặng ngắn chỉ vào số 8 đề nghị ta nói đồng hồ đeo tay đang chỉ 8 tiếng.

Dạng 2: Điều chỉnh kyên ổn tiếng, kyên phút sẽ được giờ đồng hồ phù hợp hợp

Em vẽ thêm hoặc tảo các kyên đồng hồ để được giờ phù hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kyên nlắp để đồng hồ thời trang chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có klặng nhiều năm chỉ vào số 12, kyên ổn nthêm chỉ vào số 1 thì vẫn là 1 trong những giờ.

Em phải vẽ thêm klặng đồng hồ đeo tay nlỗi sau:

*

Dạng 3: Xác định giờ ứng với những vận động trong ngày.

Tùy vào từng vận động mang đến trước, em xác định đồng hồ thời trang khớp ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: Từ 6 giờ sáng cho 7 giờ tạo sáng em đang dậy, tấn công răng, cọ mặt, ăn sáng rồi đi học.

Từ 7 tiếng đến 10 giờ đồng hồ, em vẫn học tập bài bác trên lớp.

Giờ trưa: Từ 11 tiếng mang đến 1 giờ đồng hồ chiều, em nạp năng lượng trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ chiều em tđê mê gia thể dục, tắm rửa gội.

Giờ tối: Từ 6 giờ đồng hồ về tối, em bắt đầu bữa ăn, học tập bài xích hoặc coi TV.

Hy vọng cùng với các biết tin mà lại Shop chúng tôi vừa share có thể giúp các cầm cố được các chủ thể bài xích tập toán thù lớp 1 cơ phiên bản trường đoản cú học kỳ 1 mang lại học kỳ 2 nhé