Affection là gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
affection
*
affection<ə"fek∫n>danh từ (affection for / towards somebody toàn thân / something) cảm giác ưa thích, yêu dấu he felt great affection for his sister anh ta Cảm Xúc hết sức thương chị bản thân to lớn hold somebody toàn thân in great affection siêu yêu thích ai I tried to lớn win her affection (s) Tôi nỗ lực chiếm tình cảm của cô ý ấy bị bệnh hoặc chứng trạng bị bệnh an affection of the throat bệnh dịch viêm họng
*
/ə"fekʃn/ danh từ bỏ sự làm tác động cho, sự làm cho tác động ảnh hưởng mang lại cảm tình, cảm giác hope is one of the most pewerful affections of man hy vọng là 1 trong trong những tình cảm mạnh mẽ tuyệt nhất của bé bạn ((thường) towards, for) lòng yêu thương thương, sự yêu mến, tình cảm, thiện ý to lớn have an affection for children yêu thương tphải chăng to win someone"s affection được ai thương mến bệnh tật, căn bệnh thiến affection towards xu hướng, thiện ý về đặc thù, ở trong tính figure and weight are affections of bodies mẫu mã với trọng lượng là trực thuộc tính của thứ thể tinh thần khung hình (vày bị một cái gì tác động ảnh hưởng vào...) lối sống
*


Chuyên mục: Blogs