ABORTION LÀ GÌ

the early, unintentional ending of a pregnancy when a baby or young animal is born too early & dies before it is fully developed:

Bạn đang xem: Abortion là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú jualkaosmuslim.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Luật Hiện Hành Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hiện Hành Trong Tiếng Việt

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn jualkaosmuslim.com English jualkaosmuslim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message